Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Fundusz Solidarnościowy - Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

2019-10-04

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2019-2020

Uprzejmie informuję, że rozpoczął się nabór wniosków Program pn.” Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2019-2020, realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

 

Pierwsza edycja Programu będzie realizowana od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

O środki na realizację usług asystenta w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, które w ramach programu mogą otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. kosztów realizacji.

Gminy/powiaty mają czas do 22 października br. na złożenie wniosków do wojewody (zał. 1 do Programu). Wnioski należy przesłać do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (ZUW) poprzez e-puap lub papierowo na adres: ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

 

Po tym terminie, do dnia 5 listopada br. wojewoda sporządzi i przekaże wniosek na środki finansowe z Programu (zał. 2), wraz z listą rekomendowanych gmin/powiatów (zał. 3) Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który podejmie decyzję o dofinansowaniu.

 

Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Szczegółowe informacje o Programie z oraz pliki do pobrania najdą Państwo na stronie:

- Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020

 

- Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=article&id=932


cofnij do druku na górę