Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Ogłoszenie wyników otwartego naboru Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

2019-06-26

Ogłoszenie wyników otwartego naboru Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014 – 2020

W dniu 26.06.2019 r. Komisja po przeanalizowaniu i ocenie złożonej dokumentacji w ramach ogłoszenia o otwartym naborze Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wyboru Partnera do wspólnego przygotowania wniosku i realizacji projektu w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014-2020, Cel szczegółowy 6 „Ryzyko i sytuacje kryzysowe”, Cel Krajowy 3 „Zagrożenia – szkolenia”, nr naboru 1/2019/FBW (komponent policyjny podjęła decyzje, że przedmiotowym Partnerem będzie Uniwersytet Szczeciński.


cofnij do druku na górę