Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Fundusz Solidarnościowy - Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - wyniki naboru

2019-05-23

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - wyniki naboru

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokonał ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programu "Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" - edycja 2019 finansowanego Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Dla województwa zachodniopomorskiego przyznał dofinansowanie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodę w ogólnej kwocie 731.498,31 zł, w tym:

- na dofinansowanie z Programu usług opiekuńczych - 695.436,31 zł

- na dofinansowanie z Programu specjalistycznych usług opiekuńczych - 36.062 zł

Program "Usługi opiekuńcze dla osób iepełnosprawnych" ma na celu zarówno poprawę jakości, jak i zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.

Gminy, które przystąpiły do realizacji ww. Programu otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, co umożliwi im zwiększenie liczby godzin świadczonych tych usług dla osób spełniających kryteria wskazane w Programie.

Jednocześnie informuję, że gminy zobowiązane są do dostarczenia w terminie do dnia 28 maja 2019 r. oświadczenia o przyjęciu bądź rezygnacji ze środków z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (wg wzoru będącego załącznikiem nr 6 do Programu).


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
lista wniosków zatwierdzonych - usługi opiekuńcze
format pliku pdf .pdf
159.3 kB
2019-05-23, 10:27:19
cofnij do druku na górę