ZUW Szczecin. Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów

Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów

UWAGA! 

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005r.w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779, z późn. zm.), ramowy program specjalizacji w podstawowych oraz w szczegółowych dziedzinach medycyny obejmuje praktyczną znajomość co najmniej jednego języka obcego.

 

Zakres praktycznej znajomości języka oraz formę jej potwierdzenia określają przepisy § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia. Wpis o zaliczeniu sprawdzianu w zakresie znajomości języka dokonywany jest w karcie szkolenia specjalizacyjnego, stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia.


1
2017-04-03

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2017 r.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2017 r.

czytaj wiecej
2
2017-03-30

Informacja o egzaminie z języków obcych dla lekarzy przygotowujących się do specjalizacji

czytaj wiecej
3
2017-02-24

Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2017 r.

czytaj wiecej
4
2017-02-08

Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne

czytaj wiecej
5
2016-02-18

Komunikat w sprawie 6-miesięcznego programu specjalizacji w dziedzinie geriatrii

czytaj wiecej
6
2015-03-31

Zasady kwalifikowania i kierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w sytuacji, gdy na jedno miejsce szkoleniowe będzie przypadać dwóch i więcej kandydatów z takimi samym wynikiem

czytaj wiecej
7
2013-06-06

UWAGA!!! Informacja o kursach dla lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

czytaj wiecej
8
2013-04-09

Rejestr lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne

czytaj wiecej
9
2013-02-06

Zasady składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)

czytaj wiecej
10
2013-02-04

Zasady postępowania kwalifikacyjnego

W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, wraz z załącznikami, w Oddziale Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w terminach do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września każdego roku.

czytaj wiecej
11
2012-02-24

Postępowanie kwalifikacyjne w celu rozpoczęcia specjalizacji dla lekarzy / lekarzy

Postępowanie kwalifikacyjne w celu rozpoczęcia specjalizacji dla lekarzy / lekarzy dentystów w określonej dziedzinie medycyny

czytaj wiecej
12
2011-09-09

Centrum Egzaminów Medycznych

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658), która wejdzie w życie z dniem 1.07.2011 r. Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie informuje, co następuje:

czytaj wiecej


pokaż archiwalne

cofnij do druku na górę