ZUW Szczecin. Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.doc

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1731) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 marca 2017 roku, Pana Marcina Zamojskiego, pełnomocnika inwestora Polskiego LNG S.A., została wydana w dniu 18.04.2017 r. decyzja nr 3/2017 znak AP-1.747.4-4.2017.JR zmieniająca decyzję nr 1/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, znak I.I-MN-7180/1/14/09 z dnia 07.10.2009 r., zmienioną decyzją nr 3/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, znak AP-1.747.3-5.2015.MR z dnia 21.05.2015 r.

2

Obwieszczenie o wydaniu decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa i przebudowa dr. woj. nr 102 Międzywodzie - Dziwnów.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.12.2016 r. (uzupełniony dnia 31.01.2016 r.) Pana Andrzeja Chmielewskiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w dniu 18 kwietnia Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 6/2017, znak AP-1.7820.127-5.2016.JR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów.

3

obwieszczenie - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Ciemnik.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 03 marca 2017 r. (uzupełniony w dniu 31 marca 2017 r.) Pana Adama Bukowieckiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko – Ciemnik.

4

karta informacyjna-decyzja budowa nalewni autocystern na terminalu BALTCHEM w Szczecinie.pdf

budowa nalewni autocystern na terminalu BALTCHEM SA Zakłady Chemiczne w Szczecinie przy ul. Księdza Stanisława Kujota 9, na terenie portu morskiego, działki nr 35/3 i 17/8, obręb1084 Szczecin

5

Karta informacyjna - wniosek Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko – Ciemnik..pdf

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko – Ciemnik.

6

Karta informacyjna - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa i przebudowa dr. woj. nr 102 Międzywodzie - Dziwnów.pdf

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów

7

karta inf. na bip-wniosek o pozw. na budowę przepławki dla ryb na rzece Łoźnicy, obręb Łobez, Suliszewice.pdf

Budowa przepławki dla ryb na rzece Łoźnicy, działki nr: 724/5, 724/4, 724/1, 688/2, obręb 3 Łobez, dz. nr: 30/4, 38/7, 38/8, 38/10, obręb 15 Suliszewice.

8

karta inf. - wniosek - Park Rozrywki i Edukacji Pomerania Fun Park w m. Dygowo.pdf

Budowa Parku Rozrywki i Edukacji „Pomerania Fun Park” – część hydrotechniczna w m. Dygowo, na dz. nr 357/2, 358/2, 348/6 obręb 0020 Dygowo.

9

karta inf. - wniosek - Budowa liniielektroenergetycznej 220 kV na terenie gminy Wolin.pdf

Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław, na terenie gm. Wolin z wyłączeniem terenów leśnych, odcinek XII od słupa 45 do słupa 39 oraz odcinek XIV od słupa 37 do słupa 31. Zakres przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości: Powiat kamieński, gmina Wolin: obręb 0039 Siniechowo, działki nr: 139, 65/1, 65/2, 63/2, 74, 145, 76, 121, 120, 87, 83/2, 83/1, 82, 81/2, obręb 0037 Koniewo, działki nr: 189, 198/1, 197, 196/2, 196/1, 195, 194, 193/1, 192/2, 192/1, 190, 23, 22/1, 24, 37/5, 37/3, 35/5, 35/2, 34, 33, 32 (część), obręb 0027 Wiejkowo, działki nr: 7/12 (część), 7/11, 7/10, 7/9, 5, 1/4, 1/3, obręb 0025 Recław, działki nr: 206, 207, 208, 209, 205/2, 202 (cześć).

10

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie małogabarytowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ST 255 w obudowie betonowej wraz z przebudową istniejącej sieci rozdzielczej SN 15 kV i nn 0,4 kV na stacji Świdwin, zlokalizowanych na działce nr 5/19 w obrębie m. Świdwin 8.

11

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na: - posadowieniu słupa z rozłącznikiem; - budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV - zlokalizowanych na działce nr 1/49 w obrębie Stargard 5.

12

Karta informacyjna - decyzja - Zabudowa koryta rzeki Drawy, obniżenie konstrukcji istniejącego progu oraz remont istniejącego muru stanowiącego ubezpieczenie prawego i lewego brzegu rzeki

Zabudowa koryta rzeki Drawy w km od 153+668 do 153+608, obniżenie konstrukcji istniejącego progu w km 153+650, oraz remont istniejącego muru stanowiącego ubezpieczenie prawego i lewego brzegu rzeki - dz. nr 1/3, 2 obręb 0011 Złocieniec, w ramach zadania pn. ”Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosienniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawa.PL. Zadanie Złocieniec (C4).”

13

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kotłowni kontenerowej, podziemnych zbiorników ppoż. i sieci wodociągowej na terenie CSWL Drawsko Pomorskie. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 128 obr. 0046 Konotop.

14

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanego na działce nr 207 w obrębie Koplin w gminie Choszczno. Przedmiotowa inwestycja stanowi część zadania pn. „Budowa gazociąg średniego ciśnienia dn PE 100 SDR 17,6 o długości około 3000 mb i ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa”.

15

Karta informacyjna - wniosek - Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, gmina Polanów (etap II)

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, gmina Polanów (etap II)

16

Obwieszczenie - wniosek - Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, gmina Polanów (etap II)

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1265 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 04.04.2017 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Pana Marcina Czajkowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, gmina Polanów (etap II).

17

Karta informacyjna - wniosek - Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, gmina Polanów (etap I)

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, gmina Polanów (etap I)

18

Obwieszczenie - wniosek - Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, gmina Polanów (etap I)

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1265 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 04.04.2017 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Pana Marcina Czajkowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, gmina Polanów (etap I).

19

Obwieszczenie - wniosek o zmianę decyzji - Rozbudowa drogi krajowej nr 11 w ramach zadania: Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie z odcinkiem ul. Lechickiej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 03.03.2017r. (wpłynął 06.03.2017r.) Pani Ewy Ciszek Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie - występującej w imieniu Prezydenta Miasta Koszalina zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 3/2016 z dnia 12.05.2016r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ”Rozbudowa drogi krajowej nr 11 w ramach zadania: Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie z odcinkiem ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów”, zmienionej postanowieniem znak K-AP-1.7820.2-12.2016.EW z dnia 09 lutego 2017r. Zmiana dotyczy zmiany treści decyzji dotyczących warunków wynikających z potrzeb ochrony środowiska uwzględniających nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

20

Karta informacyjna - decyzja - budowa odcinka czterotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV + 2 x 110 kV Żydowo – Żydowo Kierzkowo

Budowa odcinka czterotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV + 2 x 110 kV Żydowo – Żydowo Kierzkowo, realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk” – gmina Polanów, obręb Żydowo

21

Obwieszczenie - decyzja - budowa odcinka czterotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV + 2 x 110 kV Żydowo – Żydowo Kierzkowo

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1265 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Pana Marcina Czajkowskiego, została wydana w dniu 03.04.2017 r. decyzja Nr 2/2017 o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji polegającej na budowie odcinka czterotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV + 2 x 110 kV Żydowo – Żydowo Kierzkowo, realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk”.

22

Karta informacyjna - wniosek - Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę zespołu obiektów hydrotechnicznych, budowę budynku magazynowo-socjalnego, hali magazynowej, stacji transformatorowej oraz rozbiórki

Zmiana decyzji nr 23/K/2016 z dnia 21.06.2016r. o pozwoleniu na budowę zespołu obiektów hydrotechnicznych, budowę budynku magazynowo - socjalnego, budowę hali magazynowej, budowę stacji transformatorowej oraz częściową rozbiórkę istniejących obiektów hydrotechnicznych dla Ośrodka Hodowli Pstrąga „Niemica II”

23

Karta informacyjna - wniosek - Zmiana decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 11 w ramach zadania Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie

Zmiana decyzji nr 3/2016 z 12.06.2016r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. ”Rozbudowa drogi krajowej nr 11 w ramach zadania: Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie z odcinkiem ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów”. Działki przeznaczone pod inwestycję przed podziałem lub nie podlegające podziałowi: - dz. nr 383/2, 384, 193 (dzielona na działki 193/1 i 193/2), 167/30 (dzielona na działki 167/31 i 167/32), obręb 0021 Koszalin, - dz. nr 107 (dzielona na działki 107/1 i 107/2), obręb 0022 Koszalin, - dz. nr 132/1, 132/2 obręb 0026 Koszalin. Działki zajęte czasowo pod przebudowę innych dróg publicznych i zjazdów oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu: - dz. nr 1/7, 165/2, 4/3, 167/6, 167/30 (dzielona na działki 167/31 i 167/32), 169, 193 (dzielona na działki 193/1 i 193/2), 333/2, 363, obręb 0021 Koszalin, - dz. nr 2/2, 107 (dzielona na działki 107/1 i 107/2), 44, 112, 6, 130, obręb 0022 Koszalin, - dz. nr 58 obręb 0025 Koszalin.

24

Obwieszczenie - zmiana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1731) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 marca 2017 roku, Pana Marcina Zamojskiego, pełnomocnika inwestora Polskiego LNG S.A., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr 1/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, znak I.I-MN-7180/1/14/09 z dnia 07.10.2009 r., zmienionej decyzją nr 3/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, znak AP-1.747.3-5.2015.MR z dnia 21.05.2015 r.

25

Karta informacyjna - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 - M. Kołobrzeg - wniosek.pdf

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 w ramach zadania: „Przebudowa przejścia przez M. Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102, ul. Kamienna, ul. Młyńska”.

26

karta informacyjna - decyzja - Budowa gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów – Płoty.pdf

Budowa gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów – Płoty”.

27

karta infor. na bip decyzja - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze kolejowym, Bonin, Kretomino .DD.pdf

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na obszarze kolejowym, dz. nr: 9, obręb Bonin, dz. nr: 246/3, obręb Kretomino, działka nr: 65/2, obręb 46 Koszalin.

28

Obwieszczenie rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 - M. Kołobrzeg.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23 stycznia 2017 r. (uzupełniony w dniu 02 marca 2017 r.) Pana Błażeja Bieguna, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 w ramach zadania: „Przebudowa przejścia przez M. Kołobrzeg w ciągu drogi wojewódzkiej nr 102, ul. Kamienna, ul. Młyńska”.

29

obwieszczenie -decyzja-Budowa gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów – Płoty.doc

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1731) zawiadamia się, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie działającego poprzez pełnomocnika P. Daniela Hawryłkiewicza, została wydana w dniu 28.03.2017 r. decyzja Nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu DN700 Szczecin – Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Etap V Goleniów – Płoty”.

30

Karta informacyjna - wniosek - Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV na terenie gminy Stepnica II

Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław, na terenie gm. Stepnica z wyłączeniem terenów leśnych, odcinek IX od słupa 81 do słupa 79. Zakres przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości: Powiat goleniowski, gm. Stepnica: - obręb 0004 Miłowo – działki: nr 58/1, nr 58/2, nr 57/3, nr 57/1, nr 111/2, nr 42/4, nr 42/5, nr 42/6, nr 44, nr 43, nr 42/1 (część).

31

Karta informacyjna - wniosek - budowa przedsięwzięcia p.n. Odtworzenie nabrzeża terminalu paliw nr 91 w Szczecinie

Budowa przedsięwzięcia p.n. „Odtworzenie nabrzeża terminalu paliw nr 91 w Szczecinie”, na terenie portu morskiego, działki nr 48/1 i 95/10 Wm, obręb 1084 Szczecin

32

Karta informacyjna - decyzja - Rozbudowa ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie na odcinku od ul. I. Paderewskiego do granic miasta

Rozbudowa ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie na odcinku od ul. I. Paderewskiego do granic miasta.

33

Obwieszczenie - decyzja - Rozbudowa ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie na odcinku od ul. I. Paderewskiego do granic miasta

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 09.01.2017r. Pani Ewy Ciszek Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie - występującej w imieniu Prezydenta Miasta Koszalina, Wojewoda Zachodniopomorski wydał w dniu 21.03.2017r. decyzję nr 2/2017, znak: K-AP-1.7820.1-5.2016.EW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie na odcinku od ul. I. Paderewskiego do granic miasta”.

34

Karta infromacyjna - decyzja - Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11.

35

Obwieszczenie - decyzja - Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14.09.2016r. (uzupełniony w dniu 14.11.2016r.) Pana Krzysztofa Pacha - pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 14.03.2017r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 1/2017, znak: K-AP-1.7820.7-23.2016.EW, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11.

36

Karta informacyjna - decyzja - Przebudowa Al. Armii Krajowej na odc. od ul. Krakusa i Wandy do ul. Boh. Warszawy w Koszalinie - pas DK 11

Przebudowa Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Krakusa i Wandy do ul. Bohaterów Warszawy w Koszalinie - pas DK 11 - dz. nr 20/1, 341/2, 131, 132, 319/2, 343 obr. 0020 Koszalin, dz. nr 384, 1/7 obr. 0021 Koszalin, dz. nr 2/2 obr. 0022 Koszalin

37

Zmiana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie części budynku nr 16, budowie budynku szkoleniowego i infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania pn.: „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby laboratorium stacji radiolokacyjnej NUR 15 w CSSP w Koszalinie”.

38

KARTA INFORMACYJNA na temat wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 172

39

OBWIESZCZENIE - Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11

Na podstawie art. 33 i art. 90 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek z dnia 14.09.2016 r. (uzupełniony w dniu 14.11.2016 r.) Pana Krzysztofa Pacha - pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. : „Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11”

40

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem, zlokalizowanych na działce nr 1/3 w obrębie nr 2073 na terenie miasta Szczecina w kompleksie wojskowym 1872, stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej.

41

OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie inwestycji Rozbudowa drogi krajowej nr 11 w ramach zadania: Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie z odcinkiem ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów.pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę