ZUW Szczecin. Dla samorządów
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów

Dla samorządów1
Zmiany nazw ulic symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny
2
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne
3
Przekazywanie organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa
4
Wydawanie rozstrzygnięć dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
5
Zmiany w podziale terytorialnym województwa
6
Zmiany w nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych
7
Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
8
Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze
9
Przekształcenie i prywatyzacja mienia komunalnego
10
Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.


cofnij do druku na górę