ZUW Szczecin. Zdrowie
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie

Informacje archiwalne: Zdrowie


1
2017-02-01
"Prawo w praktyce medycznej" - konferencja szkoleniowa 10 lutego 2017 r.
2
2016-04-12
Ankieta dotycząca świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
3
2016-02-18
Komunikat w sprawie 6-miesięcznego programu specjalizacji w dziedzinie geriatrii
4
2016-02-03
Informator statystyczny ochrony zdrowia za 2014 rok
5
2016-01-22
Informacja dotycząca zmiany wysokości opłat za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu
6
2016-01-12
Komunikat dla osób realizujących program specjalizacji z okulistyki
7
2015-12-18
Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.
8
2015-11-17
Konkurs na realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów
9
2015-10-19
Szkolenie z zakresu ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu
10
2015-05-22
Bezpłatne testy wykrywające wczesne stadia chorób nerek
11
2015-04-10
Konsultacje w sprawie ustawy o zdrowiu publicznym
12
2015-04-02
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2015 r.
13
2015-02-13
Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2015 r.
14
2015-02-10
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2015 r.
15
2015-01-28
Informacja dot. zmiany wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu
16
2014-11-20
Projekt Programu współpracy Wojewody Zaqchodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2015
17
2014-11-04
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 paździenika 2014 r.
18
2014-09-17
Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2014 r.
19
2014-09-17
Badanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą przeprowadzane przez Centrum Systemów Ochrony Zdrowia
20
2014-08-29
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardie Szczecińskim zatrudni lekarzy w Poradni Medycyny Paliatywnej
21
2014-07-04
Informacja dotycząca zmian podmiotu prowadzącego Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie i jego siedziby
22
2014-05-29
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
23
2014-05-22
Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2014 r.
24
2014-05-06
Szpitalne Centrum Medyczne w Goleniowie zatrudni pediatrów
25
2014-04-14
Informator statystyczny ochrony zdrowia za 2012 rok
26
2014-04-01
Wyniki XXXI postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2014 r.
27
2014-02-20
Korekta do ogólnej liczby miejsc pozarezydenckich przyznanych w dziedzinie chorób wewnętrznych (1-31.03.2014r.)
28
2014-02-17
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 2014 r.
29
2014-02-14
Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2014 r.
30
2014-02-14
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2014 r.

123

pokaż bieżące
cofnij do druku na górę