ZUW Szczecin. Kompleksowa usługa utrzymania czystości w budynkach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Koszalinie oraz terenów do nich przyległych
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Przetarg nieograniczony od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - Kompleksowa usługa utrzymania czystości w budynkach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Koszalinie oraz terenów do nich przyległych

Kompleksowa usługa utrzymania czystości w budynkach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Koszalinie oraz terenów do nich przyległychdata publikacji: 2017-02-09, termin otwarcia ofert: 2017-02-17


informacje o ogłoszeniuwersje ogłoszenia
pozycja wytworzona dnia: 2017-02-09 o godzinie: 14:18:18 przez użytkownika Małgorzata Białous
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-02-09 o godzinie: 14:18:18 przez użytkownika Małgorzata Białous
publikacja treści wykonana dnia: 2017-02-09 o godzinie: 14:18:18 przez użytkownika Małgorzata Białous
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 367 razy.
historia wersji:
2017-02-09, 14:18:18 - Małgorzata Białous

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
Ogłoszenie o zamówieniu
1
Ogłoszenie o zamówieniu
.pdf
4251.3 kB
2017-02-09, 14:21:39
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1
Specyfikacja Istostnych Warunkow Zamówienia
.pdf
797 kB
2017-02-09, 14:24:17
Załączniki
1
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
.pdf
460.6 kB
2017-02-09, 14:25:20
2
Załącznik nr 1 formularz ofertowy - edytowalny
.docx
20.8 kB
2017-02-09, 14:25:51
3
Załącznik nr 2 A opis przedmiotu zamówienia cz I Szczecin.
.pdf
371.3 kB
2017-02-09, 14:26:31
4
Załącznik nr 2 B opis przedmiotu zamówienia cz II Koszalin
.pdf
383.2 kB
2017-02-09, 14:27:15
5
Załącznik nr 3 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
.pdf
428.3 kB
2017-02-09, 14:29:28
6
Załącznik nr 3 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - edytowalny
.docx
14.2 kB
2017-02-09, 14:30:28
7
Załącznik nr 4 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
.pdf
406.4 kB
2017-02-09, 14:30:58
8
Załącznik nr 4 oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - edytowalny
.docx
16.4 kB
2017-02-09, 14:32:39
9
Załącznik nr 5 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
.pdf
566.3 kB
2017-02-09, 14:33:14
10
Załącznik nr 5 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - edytowalny
.docx
15.7 kB
2017-02-09, 14:33:55
11
załącznik nr 6 do SIWZ wykaz usług
.pdf
403.7 kB
2017-02-09, 14:34:34
12
załącznik nr 6 do SIWZ wykaz usług - edytowalny
.doc
38 kB
2017-02-09, 14:35:20
13
Załącznik nr 7 wzór umowy dla cz I. SZCZECIN
.pdf
378.4 kB
2017-02-09, 14:35:50
14
Załącznik nr 8 wzór umowy dla cz. II KOSZALIN
.pdf
377.9 kB
2017-02-09, 14:36:29
15
Protokół z otwarcia ofert z dnia 17.02.2017r.
.pdf
289.1 kB
2017-02-17, 14:48:01
Wynik postępowania
1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
.pdf
335.3 kB
2017-03-06, 15:04:17
cofnij do druku na górę