ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Przetarg nieograniczony od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8


Lp. Tytuł ogłoszenia Kod CPV
1
2017-02-09  (termin otwarcia ofert: 2017-02-17)
Kompleksowa usługa utrzymania czystości w budynkach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Koszalinie oraz terenów do nich przyległych

ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2017-03-06
90910000-9
2
2016-12-12  (termin otwarcia ofert: 2016-12-20)
Świadczenie usług ochrony na rzecz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
79710000-4
3
2016-11-02  (termin otwarcia ofert: 2016-11-10)
Dostawa sprzętu komputerowego dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4

ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2016-12-08
30200000-1
4
2016-10-28  (termin otwarcia ofert: 2016-11-07)
Dostawa oprogramowania dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2016-11-30
5
2016-10-24  (termin otwarcia ofert: 2016-11-04)
Dostawa urządzeń sieciowych i drukujących dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2016-11-22
30230000-0
6
2016-10-18  (termin otwarcia ofert: 2016-11-03)
Przebudowa rozdzielni elektrycznej i zasilania rezerwowego w budynku użyteczności publicznej przy ul. Gen. Wł. Andersa 34 w Koszalinie

ostatnie zmiany w postępowaniu:
nowy dokument w kategorii Wynik postępowania z dnia 2016-11-15
45000000-7


pokaż archiwalne ogłoszenia
cofnij do druku na górę