ZUW Szczecin. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

2017-03-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie drogi leśnej nr 4. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 264/9 obr. Konotop.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 16 marca 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję Nr 13/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi leśnej nr 4. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 264/9 obr. Konotop, stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Przedstawiciele stron mogą zapoznać się z treścią decyzji w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie (pok. nr 241, poniedziałek-piątek, w godz. 9.00-14.00).


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2017-03-17 o godzinie: 13:17:46 przez użytkownika Daria Wańkowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-03-17 o godzinie: 13:17:46 przez użytkownika Daria Wańkowska
publikacja treści wykonana dnia: 2017-03-17 o godzinie: 13:17:46 przez użytkownika Daria Wańkowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 46 razy.
historia wersji:
2017-03-17, 13:17:46 - Daria Wańkowska
cofnij do druku na górę