ZUW Szczecin. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

2017-03-16

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie małogabarytowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w obudowie betonowej wraz z przebudową istniejącej sieci rozdzielczej SN 15kV i nn 0,4,kV na stacji Chociwel, zlokalizowanych na działce nr 154/7 w obrębie Chociwel 2.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie małogabarytowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w obudowie betonowej wraz z przebudową istniejącej sieci rozdzielczej SN 15kV i nn 0,4,kV na stacji Chociwel, zlokalizowanych na działce nr 154/7 w obrębie Chociwel 2, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
Przedstawiciele stron, mogą zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi i postanowienia ww. sprawie oraz zapoznać się z dostarczonym materiałem w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie (pok. nr 241, poniedziałek - piątek, w godz. 9.00-14.00) w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2017-03-16 o godzinie: 13:38:34 przez użytkownika Daria Wańkowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-03-16 o godzinie: 13:38:34 przez użytkownika Daria Wańkowska
publikacja treści wykonana dnia: 2017-03-16 o godzinie: 13:38:34 przez użytkownika Daria Wańkowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 40 razy.
historia wersji:
2017-03-16, 13:38:34 - Daria Wańkowska
cofnij do druku na górę