ZUW Szczecin. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

2017-03-16

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia zasilającego m. Dźwirzyno, zlokalizowanego na działce nr 239/3 w obrębie Stary Borek w gminie Kołobrzeg, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Przedmiotowa inwestycja stanowi część zadania pn. ”Przebudowa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 80 zasilającego m. Dźwirzyno, która polegać ma na budowie gazociągu i rozbiórce starego gazociągu ( na odcinku Stary Borek- Dźwirzyno )”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 15 marca 2017 r. decyzji Nr 12/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia zasilającego m. Dźwirzyno, zlokalizowanego na działce nr 239/3 w obrębie Stary Borek w gminie Kołobrzeg, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Przedmiotowa inwestycja stanowi część zadania pn. ”Przebudowa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 80 zasilającego m. Dźwirzyno, która polegać ma na budowie gazociągu i rozbiórce starego gazociągu ( na odcinku Stary Borek- Dźwirzyno )”.
Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8ºº do 12ºº w pokoju nr 235 ( drugie piętro ) w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2017-03-16 o godzinie: 13:27:15 przez użytkownika Daria Wańkowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-03-16 o godzinie: 13:27:15 przez użytkownika Daria Wańkowska
publikacja treści wykonana dnia: 2017-03-16 o godzinie: 13:27:15 przez użytkownika Daria Wańkowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 42 razy.
historia wersji:
2017-03-16, 13:27:15 - Daria Wańkowska
cofnij do druku na górę