ZUW Szczecin. Przyjaźni przedsiębiorcy z certyfikatami
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Przyjaźni przedsiębiorcy z certyfikatami

2017-03-15

Przyjaźni przedsiębiorcy z certyfikatami

Z okazji Światowego Dnia Konsumenta Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej już po raz czwarty przyznał przedsiębiorcom z naszego regionu Certyfikat „Przedsiębiorca przyjazny konsumentom”.

Certyfikat ma na celu wyróżnienie i jednocześnie podziękowanie tym przedsiębiorcom, którzy mają wolę polubownego rozstrzygania spraw z konsumentami i aktywnie uczestniczą w organizowanych przez Inspekcję Handlową mediacjach i w rozprawach przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.
Pozasądowe procedury rozstrzygania sporów zajmują znaczące miejsce wśród innych procedur prawnych służących rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Z pewnością wpływ na to mają podstawowe cechy tych procedur: dostępność, prostota i praktycznie brak kosztów. Warunek jest jeden - na taki sposób bezpłatnego rozstrzygania sporu muszą zgodzić się wszyscy uczestnicy. W mediacji nie ma przegranych, wypracowane porozumienie jest sukcesem obu stron przy zachowaniu dobrych relacji. W przypadku sądownictwa polubownego, jeśli obie strony wyrażą na to zgodę, istnieje możliwość zakończenia sporu ugodą, a w ostateczności - wyrokiem.
Wyróżnieni certyfikatami przedsiębiorcy z naszego województwa należą do grona tych przedsiębiorców, którzy doskonale te idee znają i dzięki temu konsumenci mają możliwość skorzystania z polubownych procedur.

W tym roku certyfikaty trafiły do 10 przedsiębiorców:


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2017-03-15 o godzinie: 14:23:07 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-03-15 o godzinie: 14:24:43 przez użytkownika Paweł Pacała
publikacja treści wykonana dnia: 2017-03-15 o godzinie: 14:24:43 przez użytkownika Paweł Pacała
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 226 razy.
historia wersji:
2017-03-15, 14:24:43 - Paweł Pacała
2017-03-15, 14:23:07 - Paweł Pacała


Galeria zdjęć:


2886.5 kB
4626 x 2953 pix
cofnij do druku na górę