ZUW Szczecin. Operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Praca, praktyka, szkolenia - Wolne stanowiska - Operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

2017-03-15

Operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

Dyrektor Generalny Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

 

Wymiar etatu:  1

Liczba stanowisk pracy:  10

 

Miejsce wykonywania pracy:  Szczecin

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

Warunki pracy:

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Na stanowisku pracy obowiązuje równoważny zmianowy system czasu pracy, w którym dopuszczona jest praca w wymiarze do 12 godzin na dobę  (również w porze nocnej), polegająca na obsłudze zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe – wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej, obciążenie wzroku i słuchu oraz układu mięśniowo-szkieletowego. Realizacja zadań wykonywanych na ww. stanowisku wymaga komunikatywności, odporności na stres, zrównoważenia emocjonalnego, odpowiedzialności, zdyscyplinowania oraz koncentracji uwagi. Wymagane są  umiejętności: podejmowania decyzji przy zmieniających się okolicznościach i pod presją czasu, logicznego i analitycznego myślenia, pracy w zespole.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, oświetlenie dzienne i sztuczne jarzeniowe. Winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne znajdują się na każdej kondygnacji. Stanowisko pracy wyposażone jest w  4 monitory ekranowe, komputer, telefon i nagłowny zestaw słuchawkowy.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

niezbędne:

 

Wymagania dodatkowe:

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

CV, list motywacyjny i wymagane oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez Kandydata/Kandydatkę. Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – w dziale: praca, praktyki, szkolenia.

 

Inne dokumenty:

 

Termin składania dokumentów:   10 kwietnia 2017 r.   

            

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
z dopiskiem „OPERATOR  NUMERÓW  ALARMOWYCH”
lub osobiście w Sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pok. nr 126,

tel.: 91/ 43 03 353.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.

 

Pozostałe informacje:

Wykonywanie pracy na wymienionym stanowisku możliwe będzie po ukończeniu szkolenia specjalistycznego dla operatorów numerów alarmowych oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych, organizowanego przez podmiot do tego uprawniony, co związane jest z wyjazdem poza miejsce zamieszkania, w ramach delegacji służbowej.

Wynagrodzenie zasadnicze brutto:   2 400,00 zł
Po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym wynagrodzenie zasadnicze brutto wyniesie:  2 598,00 zł
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

  1. selekcja ofert – ocena spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych wskazanych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko operatora numerów alarmowych,

  2. rozmowa kwalifikacyjne mająca na celu sprawdzenie:

 

Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub e-mailem. Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.

Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wytypowani do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji. Przed upływem ww. terminu oferty te mogą, na wniosek adresata odesłane lub odebrane osobiście w pok. 281.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 91/ 43 03 711, 91/43 03 299.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2017-03-14 o godzinie: 09:44:34 przez użytkownika Wioletta Lejbik
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-03-15 o godzinie: 07:59:29 przez użytkownika Wioletta Lejbik
publikacja treści wykonana dnia: 2017-03-15 o godzinie: 07:59:29 przez użytkownika Wioletta Lejbik
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 872 razy.
historia wersji:
2017-03-15, 07:59:29 - Wioletta Lejbik
2017-03-14, 09:44:34 - Wioletta Lejbik
cofnij do druku na górę