ZUW Szczecin. obwieszczenie-budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty)
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - obwieszczenie-budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty)

2017-03-09

obwieszczenie-budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty)

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23.08.2016 r. Pana Łukasza Stepnowskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 07.03.2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 4/2017, znak: AP-1.7820.121-14.2016.PM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty).


WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI
Szczecin, dnia 09 marca 2017 r.
AP-1.7820.121-16.2016.PM

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23.08.2016 r. Pana Łukasza Stepnowskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu
07.03.2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 4/2017, znak: AP-1.7820.121-14.2016.PM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi
S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy
m. Płoty).

Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:
powiat goleniowski, gmina Nowogard, obręb Wojcieszyn
50/3, 49/3, 38/4, 38/3, 38/1, 18/5, 32/1, 30/7, 30/8, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/12, 31/11, 26/7, 26/8, 26/9, 26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 18/3, 17
powiat goleniowski, gmina Nowogard, obręb Maszkowo
53, 35/3, 153/1, 157/3, 135, 137/2, 138, 139/1, 141, 142, 126, 127, 130, 131, 132, 133/4, 133/3, 15/2
powiat goleniowski, gmina Nowogard, obręb Żabowo
4/1, 6, 21/2, 8, 9/2, 10, 11, 44, 43, 249/2, 271, 272, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 270, 228, 229, 230/1, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 322, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 321, 245, 246, 320, 247, 248, 268
powiat goleniowski, gmina Nowogard, obręb Żabówko
45, 41, 31, 40/2, 40/1, 21, 39, 22/2, 38, 22/1, 37, 23/1, 36, 33/1, 164/1, 33/2, 33/3, 32/1, 32/2, 27/7, 27/8, 81, 82, 27/1, 27/4, 83/4, 83/3, 27/2, 83/1, 28, 343/2, 30, 76
powiat gryficki, gmina Płoty, obręb Wyszogóra
9, 4/2, 2/2, 2/1, 3, 4/1, 1/11, 1/7, 1/3, 1/4, 58, 7/1, 6, 7/2, 53/5, 53/8, 53/4, 26, 25/2, 25/3, 49, 48, 50, 51/19, 25/1, 24, 23/1, 23/3, 23/2, 46/2, 46/1, 45, 44, 43, 336/4, 41, 336/3, 39, 37, 336/1, 29/16, 29/19, 335/2, 334/2, 28, 27, 335/3, 334/1
powiat gryficki, gmina Płoty, obręb Lisowo
11/29, 290/9, 11/9, 14, 18/1, 18/3, 18/9, 18/12, 18/7, 17, 16/26, 16/25, 16/24, 16/21, 16/22, 10/1, 10/2, 15
powiat gryficki, gmina Płoty, obręb Wilczyniec
298, 50, 51/1, 52, 53/5, 56, 59/4
powiat gryficki, gmina Płoty, obręb Płoty-4
324, 326, 327, 330
powiat gryficki, gmina Płoty, obręb Sowno
491, 486/2, 484, 485, 486/9, 482/1, 480, 467/3, 468, 457, 451, 444, 499, 424, 410, 415, 390, 389/1, 387, 386, 388, 385/2

powiat gryficki, gmina Płoty, obręb Krężel
48, 49/1, 51/1, 51/2, 49/2, 53/2, 50, 53/1
powiat gryficki, gmina Płoty, obręb Płoty-1
192/1, 171, 170/1, 173/23, 173/22, 187/16, 176
powiat gryficki, gmina Płoty, obręb Karczewie
102/3, 40/6, 39/2, 38/2, 37/1, 37/4, 36/2, 99, 20, 19/2, 18/2, 17/2, 16, 15, 14, 35/2, 54/3, 105, 34/6, 34/3, 34/5, 34/4, 34/7, 34/9, 34/8, 34/2, 33/2
powiat gryficki, gmina Płoty, obręb Bądkowo
27/2, 18/4, 17, 22, 21/2, 21/1, 15, 20/4, 13, 11/61

Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów i/lub obowiązku budowy tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych, oraz działki w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących, tereny linii kolejowych)
powiat goleniowski, gmina Nowogard, obręb Miętno
411/26
powiat goleniowski, gmina Nowogard, obręb Wojcieszyn
40/3, 40/1, 21/1, 49/1, 50/1, 47/1, 18/5, 51, 18/2, 18/4, 65/1, 64/1, 48/2, 44/1, 39/3, 39/1, 38/3, 38/1, 30/8, 30/6, 30/5, 31/12, 31/11, 26/8, 26/10, 26/13, 17, 19
powiat goleniowski, gmina Nowogard, obręb Maszkowo
38/1, 54, 141, 142, 126, 127, 131, 135, 133/4, 133/3, 134
powiat goleniowski, gmina Nowogard, obręb Żabowo
4/1, 6, 272, 249/2, 267/3, 43, 42, 223, 224, 226, 227, 270, 228, 239, 244, 246, 320, 248, 245, 247, 269, 268
powiat goleniowski, gmina Nowogard, obręb Żabówko
177, 45, 44/3, 41, 31, 38, 36, 32/1, 32/2, 81, 82, 83/4, 83/3, 83/1, 76, 30, 343/2, 28, 27/2, 27/4, 27/8, 27/7, 23/1
powiat gryficki, gmina Płoty, obręb Wyszogóra
9, 4/2, 2/2, 1/2, 1/3, 1/4, 5, 53/8, 25/3, 25/1, 22, 21/5, 21/10, 21/6, 24, 49, 50, 51/19, 51/20, 58, 41, 37
powiat gryficki, gmina Płoty, obręb Lisowo
11/29, 14, 18/3, 18/1, 18/7, 17, 16/25, 16/24
powiat gryficki, gmina Płoty, obręb Wilczyniec
50, 52, 56, 59/4
powiat gryficki, gmina Płoty, obręb Płoty-4
324, 293, 326, 327, 330, 122
powiat gryficki, gmina Płoty, obręb Sowno
491, 486/2, 480, 491, 482/1, 467/3, 468, 430/1, 451, 444, 499, 410, 390, 389/1, 422/2, 387, 388, 386
powiat gryficki, gmina Płoty, obręb Krężel
49/2, 51/1, 53/1, 50, 49/1, 53/1, 54
powiat gryficki, gmina Płoty, obręb Płoty-1
193/6, 172, 170/1, 171, 173/20, 173/23, 174, 187/16, 186, 175, 176, 170/1, 170/2
powiat gryficki, gmina Płoty, obręb Karczewie
44/6, 44/7, 44/2, 44/4, 102/3, 1/3, 102/4, 22/2, 22/4, 21, 99, 20, 18/2, 17/2, 34/2, 34/4, 34/5, 54/3, 105, 34/8

powiat gryficki, gmina Płoty, obręb Bądkowo
29/2, 22, 15, 13
powiat gryficki, gmina Płoty, obręb Gostyń Łobeski
14/3

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się
w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 240 (tel. 4303-570), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).
 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2017-03-09 o godzinie: 14:00:39 przez użytkownika Paweł Moliński
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-03-09 o godzinie: 14:00:39 przez użytkownika Paweł Moliński
publikacja treści wykonana dnia: 2017-03-09 o godzinie: 14:00:39 przez użytkownika Paweł Moliński
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 113 razy.
historia wersji:
2017-03-09, 14:00:39 - Paweł Moliński
cofnij do druku na górę