ZUW Szczecin. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

2017-03-09

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV, zlokalizowanej na działce 35/2 w obrębie 4076 m. Szczecin stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Przedmiotowa inwestycja stanowi część zadania pn. ”Budowa oświetlenia ciągów pieszych przyległych do trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od przystanku Jaśminowa do pętli Turkusowa”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 9 marca 2017 r. decyzji Nr 8/2017 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV, zlokalizowanej na działce 35/2 w obrębie 4076 m. Szczecin stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Przedmiotowa inwestycja stanowi część zadania pn. ”Budowa oświetlenia ciągów pieszych przyległych do trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od przystanku Jaśminowa do pętli Turkusowa”
Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8ºº do 12ºº w pokoju nr 235 ( drugie piętro ) w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.
 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2017-03-09 o godzinie: 10:10:18 przez użytkownika Daria Wańkowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-03-09 o godzinie: 10:10:18 przez użytkownika Daria Wańkowska
publikacja treści wykonana dnia: 2017-03-09 o godzinie: 10:10:18 przez użytkownika Daria Wańkowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 49 razy.
historia wersji:
2017-03-09, 10:10:18 - Daria Wańkowska
cofnij do druku na górę