ZUW Szczecin. Obwieszczenie - decyzja - S6 Ustronie Morskie - Koszalin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Obwieszczenie - decyzja - S6 Ustronie Morskie - Koszalin

2017-03-08

Obwieszczenie - decyzja - S6 Ustronie Morskie - Koszalin

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29.08.2016 r. Pana Krzysztofa Pacha, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 06 marca 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 3/2017, znak AP-1.7820.122-13.2016.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku węzeł „Ustronie Morskie” /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, dnia 07 marca 2017 r.
AP-1.7820.122-14.2016.JR

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29.08.2016 r. Pana Krzysztofa Pacha, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 06 marca 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 3/2017, znak AP-1.7820.122-13.2016.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku węzeł „Ustronie Morskie” /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa.

Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:

• Powiat kołobrzeski
Jednostka ewidencyjna - gmina Ustronie Morskie:
obręb Kukinia: 9/7, 32/6, 32/7, 58/1, 62/2, 62/3, 63, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81/1, 81/3, 82, 84/2, 86, 237, 242, 303.
obręb Rusowo: 5/4, 6/3, 6/5, 7/1, 8/3, 8/5, 13, 14/1, 14/2, 42/1, 45/1, 49/1, 50/1, 52/2, 53, 60, 224, 229/1, 231, 232/2, 233, 269/3.

• Powiat koszaliński
Jednostka ewidencyjna – gmina Będzino:
obręb Łopienica: 26.
obręb Strachomino: 84, 85/10, 85/12, 85/22, 86, 89/4, 93/1, 94, 96/1, 100/1, 314/1.
obręb Strzepowo: 58/2.
obręb Tymień: 169/141, 169/144, 169/146, 169/147, 169/180, 169/181, 170, 171, 172, 173, 174/1, 174/2, 175, 176, 177, 190.
obręb Miłogoszcz: 10/1, 11/1, 17/7, 20, 21/11, 26/2, 46/14, 51.
obręb Borkowice: 1, 2, 3, 4, 5, 7.
obręb Dobrzyca: 4/1, 4/2, 5/1, 6/1, 8/1, 10/2, 12/2, 12/3, 16/2, 17/2, 17/3, 20, 22, 23, 39/3, 463/1, 481/1, 485.
obręb Słowienkowo: 41, 42/1, 42/3, 43/1, 43/2, 45/2, 46, 47, 48, 49/2, 78/1, 78/2, 80/2, 80/3, 80/5, 80/6, 81, 103/2, 104/1, 105, 108/1, 109/8, 109/16, 110.
obręb Komory: 5, 7/1, 8/2, 9/4, 9/8, 9/9, 10/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 12/1, 13/1, 26/3, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 37, 38, 41.
obręb Będzino: 126/2, 130, 131/12, 132, 133, 134, 135/1, 135/2, 138, 158/1, 158/2, 215, 216/1, 216/3, 216/4, 217/1, 217/2, 217/3, 222, 224/3, 225, 235, 236/1, 236/2, 237, 238, 239, 247/1, 264/1, 270, 271, 272/2, 273/1.
obręb Łekno: 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 73, 199/1, 200/2, 200/3, 201, 218/1, 219/1.
obręb Dobre: 2/4, 2/9, 2/10, 7/2, 9/24, 10/3, 11, 12, 13, 14, 15/1, 16, 17, 19, 20/2, 22/1, 22/2, 24, 25/12, 25/13, 25/15, 26/4, 26/5, 26/6, 41/1, 42/13, 43, 46/1, 48, 50, 51, 51/1, 51/2, 135, 139/1, 139/3, 158, 159/1, 159/2, 161, 162/1, 162/2, 172, 172/1, 172/2, 173/1, 176, 181, 184/2, 188/3, 188/5, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 188/11, 188/12, 192/5, 192/6, 724/8.
obręb Popowo: 94/2, 95, 97/4, 100, 103, 104, 106/1, 106/2, 167/1.

Jednostka ewidencyjna – gmina Biesiekierz:
obręb Gniazdowo: 11, 15/2, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 17/2, 22/1, 23/1, 31/11, 32, 33, 34/1, 35/1, 39, 40/1, 44/7, 47, 49/2, 49/4, 49/5, 49/6, 136/2, 136/3, 136/5, 136/7, 723/5, 723/6.
obręb Stare Bielice: 2/3, 2/4, 3/2, 3/5, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 4/4, 6/13, 8, 11/8, 11/9, 11/4, 12/2, 37, 39/1, 41/8, 42/1, 42/2, 47, 50/58, 50/59, 50/72, 50/74, 50/76, 50/77, 305/5, 352/1, 722.

Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów i/lub obowiązku budowy tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych:

• Powiat kołobrzeski
Jednostka ewidencyjna – gmina Ustronie Morskie:
obręb Kukinia: 9/7, 32/6, 32/7, 62/3, 66, 67, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84/2, 86, 237, 242, 303.
obręb Rusowo: 5/4, 6/3, 6/5, 8/3, 8/5, 13, 14/1, 41, 42/1, 45/1, 49/1, 49/2, 52/2, 53, 60, 224, 229/1, 231, 232/2, 233, 269/3.
• Powiat koszaliński
Jednostka ewidencyjna – gmina Będzino:
obręb Łopienica: 26.
obręb Strachomino: 84, 85/10, 85/22, 86, 93/1, 94, 96/1, 100/1, 314/1.
obręb Strzepowo: 58/2.
obręb Tymień: 169/141, 169/144, 169/180, 169/181, 170, 190.
obręb Miłogoszcz: 10/1, 11/1, 17/7, 17/10, 20, 21/11, 26/2, 46/14, 51.
obręb Borkowice: 3, 4, 5, 7.
obręb Dobrzyca: 4/1, 5/1, 6/1, 8/1, 10/2, 12/2, 12/3, 16/2, 17/2, 20, 22, 23, 463/1, 481/1, 485, 492.
obręb Słowienkowo: 41, 42/1, 42/3, 43/2, 45/2, 46, 47, 48, 49/2, 78/2, 79/2, 80/3, 80/6, 81, 103/2, 104/1, 105, 108/1, 108/2, 109/7, 109/8, 109/11, 109/12, 109/14, 109/15, 109/16, 109/17, 110, 112/1.
obręb Komory: 5, 8/2, 9/4, 9/9, 10/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 12/1, 13/1, 26/3, 27, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 37, 38, 41.
obręb Będzino: 126/2, 134, 135/1, 138, 215, 216/3, 217/1, 217/2, 222, 225, 236/2, 238, 240, 247/1, 264/1, 271, 270, 272/2, 273/1.
obręb Łekno: 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 73, 199/1, 200/2, 200/3, 201, 218/1.
obręb Popowo: 95, 97/4, 104, 106/1, 106/2, 167/1.
obręb Dobre: 2/9, 2/10, 7/2, 9/24, 9/25, 10/3, 11, 12, 13, 13/2, 13/3, 13/4, 14, 15/1, 16, 17, 19, 20/2, 22/2, 25/12, 25/15, 26/6, 31, 34, 41/1, 42/13, 43, 46/1, 48, 50, 51, 51/1, 51/2, 52/4, 52/5, 135, 139/1, 139/3, 158, 160, 161, 162/1, 172, 172/1, 172/2, 173/1, 176, 180, 181, 184/2, 188/3, 188/6, 188/7, 188/10, 188/12, 192/5, 724/8.
Jednostka ewidencyjna – gmina Stare Bielice:
obręb Gniazdowo:
10, 11, 14/2, 15/2, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 17/2, 22/1, 23/1, 31/11, 32, 33, 34/1, 39, 44/7, 47, 49/2, 49/4, 49/5, 49/6, 61/1, 136/3, 136/5, 136/7, 723/6.
obręb Stare Bielice:
2/3, 2/4, 3/2, 3/41, 4/4, 6/13, 8, 37, 39/1, 42/1, 42/2, 47, 50/12, 50/13, 50/47, 50/58, 50/59, 50/60, 50/71, 50/72, 50/73, 50/75, 50/77, 305/5.

Działki w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących).

• Powiat kołobrzeski
Jednostka ewidencyjna – gmina Ustronie Morskie:
obręb Kukinia: 9/4, 272/2.
obręb Rusowo: 7/2, 8/6, 8/7, 270/1.

• Powiat koszaliński
Jednostka ewidencyjna – gmina Będzino:
obręb Strachomino: 99.
obręb Dobrzyca: 490.
obręb Komory: 44.
obręb Będzino: 125.
obręb Łekno: 202.


Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 240 (tel. 4303-476), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2017-03-08 o godzinie: 14:46:57 przez użytkownika Tomasz Tomczak
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-03-08 o godzinie: 14:46:57 przez użytkownika Tomasz Tomczak
publikacja treści wykonana dnia: 2017-03-08 o godzinie: 14:46:57 przez użytkownika Tomasz Tomczak
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 150 razy.
historia wersji:
2017-03-08, 14:46:57 - Tomasz Tomczak
cofnij do druku na górę