ZUW Szczecin. Czekamy na zgłoszenia organizacji pacjentów do Rady NFZ
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Czekamy na zgłoszenia organizacji pacjentów do Rady NFZ

2017-03-07

Czekamy na zgłoszenia organizacji pacjentów do Rady NFZ

Wojewoda Zachodniopomorski szuka kandydata do Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Kandydatem musi być reprezentant organizacji pacjentów działających na rzecz praw pacjentów.

Organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta powinny zgłosić swoich kandydatów na członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie do 19 marca 2017 r. W skład rady może wchodzić wyłącznie osoba ubezpieczona, zamieszkująca na terenie województwa zachodniopomorskiego, która korzysta z pełni praw publicznych, posiada wyższe wykształcenie i nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zgłoszenie powinno zawierać:
•    oświadczenie kandydata (wzór do pobrania na stronach www),
•    dane kontaktowe kandydata,
•    opis doświadczenia kandydata w zakresie znajomości systemu ochrony zdrowia oraz aktywnej współpracy na rzecz sektora organizacji pacjentów i praw pacjenta, w tym wskazanie liczby lat doświadczenia;
•    listy poparcia/rekomendacji od organizacji pacjentów działających na terenie województwa zachodniopomorskiego,
•    sprawozdanie merytoryczne z działalności zgłaszającej organizacji pacjentów działającej na rzecz praw pacjenta za ostatnie dwa lata,
•    statut zgłaszającej organizacji pacjentów działającej na rzecz praw pacjenta.
 

Dokumenty należy wysyłać na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
Wydział Zdrowia Publicznego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.
Można też dostarczyć je bezpośrednio do sekretariatu Wydziału Zdrowia Publicznego (II piętro, pokój 245) w godzinach 7:30-15:30. W przypadku braku wskazania kandydata spełniającego kryteria, mimo dwukrotnej publikacji ogłoszenia o zamiarze powołania członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, kandydata wskaże Wojewoda Zachodniopomorski.
 

Więcej informacji o trybie przyjmowania zgłoszeń: http://www.szczecin.uw.gov.pl/bip/?type=article&action=view&id=7311


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2017-03-07 o godzinie: 11:31:58 przez użytkownika Jarosław Leszkiewicz
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-03-07 o godzinie: 11:35:50 przez użytkownika Jarosław Leszkiewicz
publikacja treści wykonana dnia: 2017-03-07 o godzinie: 11:36:04 przez użytkownika Jarosław Leszkiewicz
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 106 razy.
historia wersji:
2017-03-07, 11:35:50 - Jarosław Leszkiewicz
2017-03-07, 11:35:21 - Jarosław Leszkiewicz
2017-03-07, 11:31:58 - Jarosław Leszkiewicz
cofnij do druku na górę