ZUW Szczecin. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

2017-03-07

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanego na działce nr 207 w obrębie Koplin, miasto Choszczno.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanego na działce nr 207 w obrębie Koplin, miasto Choszczno, stanowiącej teren zamknięty PKP S.A.
Przedstawiciele stron, mogą zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi i postanowienia ww. sprawie oraz zapoznać się z dostarczonym materiałem w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie (pok. nr 241, poniedziałek - piątek, w godz. 9.00-14.00) w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2017-03-07 o godzinie: 10:05:24 przez użytkownika Daria Wańkowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-03-07 o godzinie: 10:05:24 przez użytkownika Daria Wańkowska
publikacja treści wykonana dnia: 2017-03-07 o godzinie: 10:05:24 przez użytkownika Daria Wańkowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 47 razy.
historia wersji:
2017-03-07, 10:05:24 - Daria Wańkowska
cofnij do druku na górę