ZUW Szczecin. Obwieszczenie - decyzja - Budowa dróg dla rowerów w ciągu al. Piastów oraz na ul. Ku Słońcu w Szczecinie
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Obwieszczenie - decyzja - Budowa dróg dla rowerów w ciągu al. Piastów oraz na ul. Ku Słońcu w Szczecinie

2017-02-22

Obwieszczenie - decyzja - Budowa dróg dla rowerów w ciągu al. Piastów oraz na ul. Ku Słońcu w Szczecinie

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 16.12.2016 r. Pana Dominika Liakosa, występującego w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin, w dniu 22.02.2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 2/2017, znak: AP-1.7820.128-4.2016.TT, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg dla rowerów w ciągu al. Piastów (strona wschodnia i zachodnia) oraz na ul. Ku Słońcu (strona południowa) w Szczecinie. Etap II.

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, dnia 22 lutego 2017 r.
AP-1.7820.128-6.2016.TT


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 16.12.2016 r. Pana Dominika Liakosa, występującego w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin, w dniu 22.02.2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 2/2017, znak: AP-1.7820.128-4.2016.TT, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg dla rowerów w ciągu al. Piastów (strona wschodnia i zachodnia) oraz na ul. Ku Słońcu (strona południowa) w Szczecinie. Etap II.

Działki objęte inwestycją przeznaczone w całości lub w części pod pas drogowy:

obręb Pogodno 255 - 6/1, 6/3, 6/4, 10/4, 9/1
obręb Pogodno 155 - 11
obręb Śródmieście 45 - 1

Działki z ograniczonym sposobem korzystania dla budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu i/lub obowiązku budowy/przebudowy innych dróg publicznych i/lub obowiązku budowy/przebudowy zjazdów i/lub obowiązku budowy tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych i/lub obowiązku przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

obręb Pogodno 255 - 6/1, 6/3, 6/4, 10/4, 3/2, 10/3
obręb Śródmieście 42 - 1
obręb Pogodno 156 - 3, 2/6, 2/13

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że z zebranymi materiałami dotyczącymi tego postępowania można zapoznać się w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pokój 240 (tel. 4303-570), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2017-02-22 o godzinie: 13:23:35 przez użytkownika Tomasz Tomczak
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-02-22 o godzinie: 13:23:35 przez użytkownika Tomasz Tomczak
publikacja treści wykonana dnia: 2017-02-22 o godzinie: 13:23:35 przez użytkownika Tomasz Tomczak
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 106 razy.
historia wersji:
2017-02-22, 13:23:35 - Tomasz Tomczak
cofnij do druku na górę