ZUW Szczecin. Zmiana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Zmiana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

2017-01-30

Zmiana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie części budynku nr 16, budowie budynku szkoleniowego i infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania pn.: „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby laboratorium stacji radiolokacyjnej NUR 15 w CSSP w Koszalinie”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 23 stycznia 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję Nr 3/2017 zmieniającą własną decyzję Nr 147/2015 z dnia 21.09.0215 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie części budynku nr 16, budowie budynku szkoleniowego i infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania pn.: „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby laboratorium stacji radiolokacyjnej NUR 15 w CSSP w Koszalinie”. (obiekt zlokalizowany na działce nr 398/4 obr. 0028 M. Koszalin, stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej) Zmiana obejmuje rozszerzenie zakresu inwestycji o drogę dojazdową oraz uzgodnienie pod względem konserwatorskim.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Przedstawiciele stron mogą zapoznać się z treścią decyzji w
Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie (pok. nr 241, poniedziałek-piątek, w godz. 9.00-14.00).


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2017-01-30 o godzinie: 12:33:55 przez użytkownika Daria Wańkowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-01-30 o godzinie: 12:33:55 przez użytkownika Daria Wańkowska
publikacja treści wykonana dnia: 2017-01-30 o godzinie: 12:33:55 przez użytkownika Daria Wańkowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 118 razy.
historia wersji:
2017-01-30, 12:33:55 - Daria Wańkowska
cofnij do druku na górę