ZUW Szczecin. Zmiany nazw ulic symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Zmiany nazw ulic symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny

2016-08-23

Zmiany nazw ulic symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny

Zgodnie z art. 1, pkt 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego, nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Ustawa określa, że za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989.

Jednostki samorządu terytorialnego albo związki jednostek samorządu terytorialnego i związki metropolitalne mają ustawowy obowiązek – w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – zmienić nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny lub propagujące taki ustrój w inny sposób.

W przypadku niewykonania tego obowiązku wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nową – zgodną z duchem ustawy – nazwę, w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął wyżej wymieniony 12-miesięczny termin.

Według zapisu ustawy rolą IPN będzie przygotowywanie opinii w procesie wydawania przez wojewodów zarządzeń zastępczych. W praktyce oznacza to, że działania te będą podejmowane dopiero od połowy 2017 r. IPN deklaruje, że jest w stanie wspomóc samorządy już na etapie podejmowanych przez nie działań zmierzających do zmiany obecnych nazw ulic. Warunkiem takiego wsparcia jest przedstawienie pytania dotyczącego konkretnej nazwy. Do wydania opinii niezbędna jest także dokumentacja o okoliczności nadania danego patronatu (przede wszystkim uchwała lokalnych władz).

Wsparcia udzielają wyznaczeni pracownicy IPN w poszczególnych jego oddziałach. W Szczecinie - Paweł Knap 91 312 94 17, pawel.knap@ipn.gov.pl.

Ogólnopolskim koordynatorem powyższych działań w imieniu Instytutu jest dr Maciej Korkuć z Biura Edukacji Narodowej oddziału IPN w Krakowie (tel. 12 289 20 70, 600-001-119).

IPN – jeżeli zajdzie taka potrzeba – jest w stanie przedstawić zestaw osób i wydarzeń, które zasługują na upamiętnienie w przestrzeni publicznej. Od lat prowadzony jest projekt „Patroni naszych ulic”, w ramach którego przygotowano kilkadziesiąt broszur biograficznych. Mogą posłużyć one za wstępną bazę, w której można znaleźć odpowiednią kandydaturę na patrona ulicy lub placu. Szczegóły znajdują się na stronie projektu: http://pamiec.pl


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2016-08-23 o godzinie: 10:02:53 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-08-23 o godzinie: 10:04:19 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2016-08-23 o godzinie: 10:04:19 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 398 razy.
historia wersji:
2016-08-23, 10:04:19 - Piotr Pieleszek
2016-08-23, 10:02:53 - Piotr Pieleszek
cofnij do druku na górę