ZUW Szczecin. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.

2016-05-24

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem, zlokalizowanych na działce nr 1/3 w obrębie nr 2073 na terenie miasta Szczecina w kompleksie wojskowym 1872, stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.199 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w dniu 19 maja 2016 r. decyzji nr 39/2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem, zlokalizowanych na działce nr 1/3, w obrębie nr 2073 na terenie miasta Szczecina w kompleksie wojskowym 1872, stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej.
Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8ºº do 12ºº w pokoju nr 235 ( drugie piętro ) w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2016-05-24 o godzinie: 08:48:08 przez użytkownika Daria Wańkowska
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-05-24 o godzinie: 08:48:08 przez użytkownika Daria Wańkowska
publikacja treści wykonana dnia: 2016-05-24 o godzinie: 08:48:08 przez użytkownika Daria Wańkowska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 375 razy.
historia wersji:
2016-05-24, 08:48:08 - Daria Wańkowska
cofnij do druku na górę