ZUW Szczecin. Najnowsze informacje
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Adresy i wykazy - Najnowsze informacje

50 Najnowszych artykułów


1
2017-04-24

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 kwietnia 2017 r. ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017.

Zapotrzebowanie należy składać w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w formie papierowej i elektronicznej na formularzu zapotrzebowania zawierającym informacje dotyczące zadania.

czytaj wiecej
2
2017-04-24

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Wykaz Starosty Goleniowskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży nr 809 obr. 2, m. Nowogard

czytaj wiecej
3
2017-04-22

Konstytucja 3 maja w ZUW

Podczas oficjalnej uroczystości wojewoda Krzysztof Kozłowski zaprosił dziś do oglądania oryginału Konstytucji 3 maja, która eksponowana jest w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

czytaj wiecej
4
2017-04-20

2 maja dniem wolnym w ZUW

Zgodnie z zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 2 maja jest dla pracowników administracji rządowej dniem wolnym od pracy. W zamian, sprawy urzędowe można będzie załatwić w ZUW w sobotę, 13 maja.

czytaj wiecej
5
2017-04-20

Wsparcie asystentów rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej

20 kwietnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Na wsparcie zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej przeznaczono 120 mln zł.

czytaj wiecej
6
2017-04-21

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.doc

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r., poz. 1731) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 marca 2017 roku, Pana Marcina Zamojskiego, pełnomocnika inwestora Polskiego LNG S.A., została wydana w dniu 18.04.2017 r. decyzja nr 3/2017 znak AP-1.747.4-4.2017.JR zmieniająca decyzję nr 1/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, znak I.I-MN-7180/1/14/09 z dnia 07.10.2009 r., zmienioną decyzją nr 3/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, znak AP-1.747.3-5.2015.MR z dnia 21.05.2015 r.

czytaj wiecej
7
2017-04-21

Obwieszczenie o wydaniu decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa i przebudowa dr. woj. nr 102 Międzywodzie - Dziwnów.doc

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.12.2016 r. (uzupełniony dnia 31.01.2016 r.) Pana Andrzeja Chmielewskiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w dniu 18 kwietnia Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 6/2017, znak AP-1.7820.127-5.2016.JR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów.

czytaj wiecej
8
2017-04-21

obwieszczenie - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko - Ciemnik.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 03 marca 2017 r. (uzupełniony w dniu 31 marca 2017 r.) Pana Adama Bukowieckiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko – Ciemnik.

czytaj wiecej
9
2017-04-21

karta informacyjna-decyzja budowa nalewni autocystern na terminalu BALTCHEM w Szczecinie.pdf

budowa nalewni autocystern na terminalu BALTCHEM SA Zakłady Chemiczne w Szczecinie przy ul. Księdza Stanisława Kujota 9, na terenie portu morskiego, działki nr 35/3 i 17/8, obręb1084 Szczecin

czytaj wiecej
10
2017-04-21

Karta informacyjna - wniosek Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko – Ciemnik..pdf

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Ińsko – Ciemnik.

czytaj wiecej
11
2017-04-21

Karta informacyjna - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa i przebudowa dr. woj. nr 102 Międzywodzie - Dziwnów.pdf

Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów

czytaj wiecej
12
2017-04-21

karta inf. na bip-wniosek o pozw. na budowę przepławki dla ryb na rzece Łoźnicy, obręb Łobez, Suliszewice.pdf

Budowa przepławki dla ryb na rzece Łoźnicy, działki nr: 724/5, 724/4, 724/1, 688/2, obręb 3 Łobez, dz. nr: 30/4, 38/7, 38/8, 38/10, obręb 15 Suliszewice.

czytaj wiecej
13
2017-04-21

karta inf. - wniosek - Park Rozrywki i Edukacji Pomerania Fun Park w m. Dygowo.pdf

Budowa Parku Rozrywki i Edukacji „Pomerania Fun Park” – część hydrotechniczna w m. Dygowo, na dz. nr 357/2, 358/2, 348/6 obręb 0020 Dygowo.

czytaj wiecej
14
2017-04-21

karta inf. - wniosek - Budowa liniielektroenergetycznej 220 kV na terenie gminy Wolin.pdf

Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław, na terenie gm. Wolin z wyłączeniem terenów leśnych, odcinek XII od słupa 45 do słupa 39 oraz odcinek XIV od słupa 37 do słupa 31. Zakres przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości: Powiat kamieński, gmina Wolin: obręb 0039 Siniechowo, działki nr: 139, 65/1, 65/2, 63/2, 74, 145, 76, 121, 120, 87, 83/2, 83/1, 82, 81/2, obręb 0037 Koniewo, działki nr: 189, 198/1, 197, 196/2, 196/1, 195, 194, 193/1, 192/2, 192/1, 190, 23, 22/1, 24, 37/5, 37/3, 35/5, 35/2, 34, 33, 32 (część), obręb 0027 Wiejkowo, działki nr: 7/12 (część), 7/11, 7/10, 7/9, 5, 1/4, 1/3, obręb 0025 Recław, działki nr: 206, 207, 208, 209, 205/2, 202 (cześć).

czytaj wiecej
15
2017-04-21

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczacej ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

czytaj wiecej
16
2017-04-20

Przygotowania do wystawienia Konstytucji 3 maja

W piątek (21 kwietnia), od godz. 8.30 nieczynne będzie wejście główne (od Wałów Chrobrego) do gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wejście będzie zamknięte z powodu przygotowań do ekspozycji oryginału Konstytucji 3 maja, którą można będzie oglądać w ZUW od 24 kwietnia do 4 maja.

Do urzędu można będzie wejść od ul. Jarowita.
Przepraszamy za utrudnienia.

czytaj wiecej
17
2017-04-20

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie małogabarytowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ST 255 w obudowie betonowej wraz z przebudową istniejącej sieci rozdzielczej SN 15 kV i nn 0,4 kV na stacji Świdwin, zlokalizowanych na działce nr 5/19 w obrębie m. Świdwin 8.

czytaj wiecej
18
2017-04-20

2 maja Dzień Flagi – zobacz, jak czcić barwy narodowe

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało w tym roku poradnik, który może być pomocny przy organizacji m.in. majowych świąt – Dnia Flagi, Święta Narodowego Trzeciego Maja, czy Narodowego Dnia Zwycięstwa obchodzonego 8 maja.

czytaj wiecej
19
2017-04-20

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Szczecineckiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, oznaczonej jako działka nr 233/2 z obrębu ewidencyjnego Łubowo 0079.

czytaj wiecej
20
2017-04-20

Wizyta Prezydenta w Mirosławcu i Wałczu

Podczas wizyty w Mirosławcu Prezydent Andrzej Duda złożył wieniec przed pomnikiem poświęconym ofiarom katastrofy samolotu CASA oraz odwiedził 12. Bazę Bezzałogowych Statków Powietrznych, gdzie obejrzał BSP ORBITER.

fot. Krzysztof Sitkowski - Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

czytaj wiecej
21
2017-01-10

Spotkanie szkoleniowe na temat

czytaj wiecej
22
2017-04-19

Wsparcie rozwoju średnich miast

Ponad 2,5 mld zł to szacowana wartość wsparcia jakie w najbliższych latach otrzymają średnie miasta. Ministerstwo Rozwoju przygotowało, zapowiedziany w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, pakiet działań dla miast średnich. Jego główne elementy to dedykowane wsparcie z funduszy europejskich, preferencje w lokowaniu inwestycji oraz ułatwienie dostępu do środków Funduszu Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju.

czytaj wiecej
23
2017-04-19

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na: - posadowieniu słupa z rozłącznikiem; - budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV - zlokalizowanych na działce nr 1/49 w obrębie Stargard 5.

czytaj wiecej
24
2017-04-18

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

Ogłoszenie Starosty Myśliborskiego z 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej za obniżoną cenę 100,00 zł + VAT.

czytaj wiecej
25
2017-04-18

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Kamieńskiego z 13 kwietnia 2017 r. w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, część działki nr 292/6 z obrębu Chrząszczewo, gmina Kamień Pomorski.

czytaj wiecej
26
2017-04-18

Karta informacyjna - decyzja - Zabudowa koryta rzeki Drawy, obniżenie konstrukcji istniejącego progu oraz remont istniejącego muru stanowiącego ubezpieczenie prawego i lewego brzegu rzeki

Zabudowa koryta rzeki Drawy w km od 153+668 do 153+608, obniżenie konstrukcji istniejącego progu w km 153+650, oraz remont istniejącego muru stanowiącego ubezpieczenie prawego i lewego brzegu rzeki - dz. nr 1/3, 2 obręb 0011 Złocieniec, w ramach zadania pn. ”Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosienniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawa.PL. Zadanie Złocieniec (C4).”

czytaj wiecej
27
2017-04-18

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kotłowni kontenerowej, podziemnych zbiorników ppoż. i sieci wodociągowej na terenie CSWL Drawsko Pomorskie. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 128 obr. 0046 Konotop.

czytaj wiecej
28
2017-04-18

robotnik gospodarczy w Biurze Logistyki i Zamówień Publicznych

czytaj wiecej
29
2017-04-14

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej, dz. 35 z obrębu Bukowo Polanowskie, gmina Polanów.

czytaj wiecej
30
2017-04-14

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Goleniowskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, dz. 133/8 z obrębu Miękowo, gmina Goleniów.

czytaj wiecej
31
2017-04-13

Stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw katastru w Szczecinie

Termin składania podań do dnia 24 kwietnia 2017 r. - wykształcenie wyższe prawnicze

czytaj wiecej
32
2017-04-13

50 lat małżeństwa

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie wręczył dziś wicewojewoda Marek Subocz Państwu Elżbiecie i Pawłowi Konopkom z Czaplinka.

czytaj wiecej
33
2017-04-12

Wielkanocne życzenia

Życzymy Państwu Świąt Wielkiej Nocy wypełnionych wiosenną radością, nadzieją i miłością.
Niech błogosławieństwa Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa wzmocnią nas duchowo, przyniosą odrodzenie, wypełnią spokojem i siłą niezbędną do pokonywania codziennych trudności. Oby ten świąteczny czas był dla nas prawdziwą odnową.


Wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski i wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz

czytaj wiecej
34
2017-04-13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania

za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0023 Zajezierze, gmina Łobez, oznaczoną jako działka nr 137/4 o pow. 0,0084 ha, przejętą – na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 11/2016 z 19 lipca 2016 r. znak: AP-1.7820.111-6.2016.TT, sprostowanej postanowieniami z 25 lipca 2016 r. i 9 sierpnia 2016 r. – inwestycji pn. „Rozbudowa przejścia przez miejscowość Zajezierze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148”.

czytaj wiecej
35
2017-04-13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania

za nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym 0023 Zajezierze, gmina Łobez, oznaczoną jako działka nr 137/6 o pow. 0,0128 ha, przejętą – na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 11/2016 z 19 lipca 2016 r. znak: AP-1.7820.111-6.2016.TT, sprostowanej postanowieniami z 25 lipca 2016 r. i 9 sierpnia 2016 r. – inwestycji pn. „Rozbudowa przejścia przez miejscowość Zajezierze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148”

czytaj wiecej
36
2017-04-13

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia, zlokalizowanego na działce nr 207 w obrębie Koplin w gminie Choszczno. Przedmiotowa inwestycja stanowi część zadania pn. „Budowa gazociąg średniego ciśnienia dn PE 100 SDR 17,6 o długości około 3000 mb i ciśnieniu nieprzekraczającym 0,5 MPa”.

czytaj wiecej
37
2017-04-13

Inspektor wojewódzki do spraw katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej

czytaj wiecej
38
2017-04-12

Podsumowanie Rodziny 500+

Wzrost liczby urodzeń, redukcja ubóstwa wśród polskich dzieci, inwestycja w rodziny – to trzy cele, które zostały założone przez program Rodzina 500+ i zrealizowane podczas pierwszego roku jego funkcjonowania.

czytaj wiecej
39
2017-04-11

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2017 roku

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

czytaj wiecej
40
2017-04-11

77 rocznica Zbrodni Katyńskiej

Wicewojewoda Marek Subocz uczcił pamięć ofiar „Zbrodni Katyńskiej” składając kwiaty pod pomnikiem „Krzyża Katynia” na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

czytaj wiecej
41
2017-04-11

System wniosków interaktywnych

Wnioski online to nowoczesny system, dzięki któremu w szybki sposób dotrzesz do wszelkich niezbędnych dokumentów, służących legalizacji pobytu w Polsce.

czytaj wiecej
42
2017-04-11

System wniosków interaktywnych

Wnioski online to nowoczesny system, dzięki któremu w szybki sposób dotrzesz do wszelkich niezbędnych dokumentów, służących legalizacji pobytu w Polsce.

czytaj wiecej
43
2017-04-11

Wybory uzupełniające w Boleszkowicach, Baniach, Chojnie Przelewicach i Resku

Na 28 maja wyznaczył wojewoda zachodniopomorski termin wyborów uzupełniających do Rady Gminy Boleszkowice w okręgu wyborczym nr 10. Listy kandydatów na radnych można zgłaszać gminnej komisji wyborczej do 18 kwietnia.

czytaj wiecej
44
2017-04-11

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, oznaczonej jako działka nr 235/22 z obrębu ewidencyjnego nr 0020 Mielno.

czytaj wiecej
45
2017-04-11

Inspektor wojewódzki do spraw wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych

czytaj wiecej
46
2017-04-10

7 rocznica katastrofy smoleńskiej

Wojewoda Krzysztof Kozłowski i wicewojewoda Marek Subocz uczcili pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. - To jest dzień, w którym powinniśmy być razem. Polska jest jedna, polskie społeczeństwo jest jedno - powiedział wojewoda Kozłowski podczas uroczystości na rondzie Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w Szczecinie.

czytaj wiecej
47
2017-04-07

Syreny alarmowe w 7 rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

10 kwietnia o godz. 8.41, w celu upamiętnienia ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, na minutę uruchomione zostaną syreny alarmowe. Wojewoda zachodniopomorski zwraca się z prośbą do starostów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów o wywieszenie w tym dniu na budynkach administracji publicznej flag państwowych.

czytaj wiecej
48
2017-04-07

Karta informacyjna - wniosek - Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, gmina Polanów (etap II)

Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, gmina Polanów (etap II)

czytaj wiecej
49
2017-04-07

Obwieszczenie - wniosek - Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, gmina Polanów (etap II)

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1265 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 04.04.2017 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Pana Marcina Czajkowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk, gmina Polanów (etap II).

czytaj wiecej
50
2017-04-07

Drogi w Zachodniopomorskiem

W 2016 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 45 samorządów zrealizowało 48 inwestycji - 17 dotyczących dróg powiatowych i 31 dotyczących dróg gminnych. W 2017 r dotacja z budżetu państwa na drogi gminne i powiatowe to ponad 44,5 mln zł.

czytaj wiecej

Najnowsze informacje


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2015-06-25 o godzinie: 10:15:31 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-06-25 o godzinie: 10:15:31 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-06-25 o godzinie: 10:15:31 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 4165 razy.
historia wersji:
2015-06-25, 10:15:31 - Piotr Pieleszek
cofnij do druku na górę