ZUW Szczecin. Najnowsze informacje
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Adresy i wykazy - Najnowsze informacje

50 Najnowszych artykułów


1
2017-03-22

Wicewojewoda uhonorował choszczeńskiego literata

Wicewojewoda Marek Subocz wręczył panu Władysławowi Łazuce Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, przyznany przez ministra Piotra Glińskiego.

czytaj wiecej
2
2017-03-21

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV ST 34 w obudowie betonowej wraz przebudową istniejącej sieci rozdzielczej SN 15kV i nn 0,4,kV na stacji Wielanowo, zlokalizowanych na działce nr 430/6 w obrębie Wielanowo w gminie Grzmiąca.

czytaj wiecej
3
2017-03-21

Dzieci szukały wiosny w ZUW

Były kwiatki, wspólne zdjęcia, małe biedronki w kształcie serduszek i... mnóstwo radości - a wszystko to u wicewojewody zachodniopomorskiego, który gościł u siebie dzieci z 27 przedszkola publicznego „Żagielek” z okazji pierwszego dnia wiosny.

czytaj wiecej
4
2017-03-21

Karta informacyjna - decyzja - rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi woj. nr 114

Przebudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114

czytaj wiecej
5
2017-03-21

Karta inf. - decyzja dotycząca budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Brzózki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ścieków bytowych – komunalnych (grawitacyjnej i ciśnieniowej) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Brzózki, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 114, na działkach nr: 344, 380/16, 380/12, 379/1, 91/18, 91/16, 91/14, 368/1, 327/7, 365/6, 365/19, 365/15, 396/9, 362/1, 359/1, 358/1, 349/52, 351/5, obręb Brzózki, gmina Nowe Warpno.

czytaj wiecej
6
2017-03-21

Karta informacyjna - wniosek - budowa nalewni autocystern na terminalu BALTCHEM SA Zakłady Chemiczne w Szczecinie

Budowa nalewni autocystern na terminalu BALTCHEM SA Zakłady Chemiczne w Szczecinie przy ul. Księdza Stanisława Kujota 9, na terenie portu morskiego, działki nr 35/3 i 17/8, obręb1084 Szczecin.

czytaj wiecej
7
2017-03-21

Obwieszczenie - decyzja - rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciagu dr. woj. nr 114

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.12.2016 r. Pana Ryszarda Kowalskiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, w dniu 15.03.2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 5/2017, znak: AP-1.7820.129-4.2017.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114.

czytaj wiecej
8
2017-03-20

Współpraca z samorządami na rzecz gazyfikacji gmin

Sześć gmin województwa zachodniopomorskiego podpisało dziś w ZUW listy intencyjne z Polską Spółką Gazownictwa

czytaj wiecej
9
2017-03-20

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

Ogłoszenie Starosty Myśliborskiego z 15 marca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze4 bezprzetargowej za obniżoną cenę 100,00 zł + VAT.

czytaj wiecej
10
2017-03-20

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Kamieńskiego z 16 marca 2017 r. w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, oznaczonej jako działka nr 61/4 z obrębu Karnocice, gmina Wolin.

czytaj wiecej
11
2017-03-17

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie drogi leśnej nr 4. Inwestycja zlokalizowana na działce nr 264/9 obr. Konotop.

czytaj wiecej
12
2017-03-17

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykaz Starosty Gryfickiego w sprawie części nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu, oznaczonej jako działka nr 10/8 z obrębu Mrzeżyno-1, gmina Trzebiatów.

czytaj wiecej
13
2017-03-17

Inspektor wojewódzki ds. komunalizacji mienia i realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

czytaj wiecej
14
2017-03-16

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie małogabarytowej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV w obudowie betonowej wraz z przebudową istniejącej sieci rozdzielczej SN 15kV i nn 0,4,kV na stacji Chociwel, zlokalizowanych na działce nr 154/7 w obrębie Chociwel 2.

czytaj wiecej
15
2017-03-16

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia zasilającego m. Dźwirzyno, zlokalizowanego na działce nr 239/3 w obrębie Stary Borek w gminie Kołobrzeg, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Przedmiotowa inwestycja stanowi część zadania pn. ”Przebudowa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 80 zasilającego m. Dźwirzyno, która polegać ma na budowie gazociągu i rozbiórce starego gazociągu ( na odcinku Stary Borek- Dźwirzyno )”.

czytaj wiecej
16
2017-03-16

Blisko 73 mln unijnego dofinansowania na szczeciński projekt infrastrukturalny

Ministerstwo Rozwoju podjęło decyzję o zwiększeniu o 1,2 mld zł puli funduszy na konkurs w Programie Infrastruktura i Środowisko. Skorzysta na tym Szczecin. Poinformował dziś o tym wojewoda Krzysztof Kozłowski w obecności posłów i wiceprezydentów miasta.

czytaj wiecej
17
2017-03-15

Przyjaźni przedsiębiorcy z certyfikatami

Z okazji Światowego Dnia Konsumenta Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej już po raz czwarty przyznał przedsiębiorcom z naszego regionu Certyfikat „Przedsiębiorca przyjazny konsumentom”.

czytaj wiecej
18
2017-03-15

Szczecinek będzie miał obwodnicę

Wojewoda Zachodniopomorski wydał dziś decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji „Budowa obwodnicy miasta Szczecinek w ciągu drogi S-11”. Przedmiotem inwestycji jest budowa dwujezdniowej obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S11 - o długości blisko 12 km na terenach należących do miasta Szczecinka i do gminy Szczecinek.

czytaj wiecej
19
2017-03-14

Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport dla Wszystkich” – trwa nabór wniosków

czytaj wiecej
20
2017-03-15

Operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie

czytaj wiecej
21
2017-03-13

Powołanie nowego inspektora

Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, w obecności Alvina Gajadhura, Głównego Inspektora Transportu Drogowego, powołał na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Bartłomieja Budzisza.

czytaj wiecej
22
2017-03-13

rok 2017

czytaj wiecej
23
2017-03-13

karta infor. na bip - wniosek dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w m. Brzózki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ścieków bytowych – komunalnych (grawitacyjnej i ciśnieniowej) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Brzózki, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 114, na działkach nr: 344, 380/16, 380/12, 379/1, 91/18, 91/16, 91/14, 368/1, 327/7, 365/6, 365/19, 365/15, 396/9, 362/1, 359/1, 358/1, 349/52, 351/5, obręb Brzózki, gmina Nowe Warpno.

czytaj wiecej
24
2017-03-13

Pieniądze na sport

Do województwa zachodniopomorskiego w ramach czterech programów Ministerstwa Sportu i Turystyki wspierających sport trafi ponad 1,2 mln zł.

czytaj wiecej
25
2017-03-10

Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – trwa nabór wniosków

Z początkiem marca ruszył nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.

czytaj wiecej
26
2017-03-09

karta inf. na bip - decyzja dotycząca przebudowy rozdzielni 400kV Dunowo

Budowa budynku technologicznego, przebudowa rozdzielni napowietrznej 110 kV, budowa drogi dojazdowej i budowa dróg wewnętrznych oraz budowa ogrodzenia, na działce nr 2/12 obręb 0072 Giezkowo w ramach zadania pn.: „Przebudowa rozdzielni 110 kV wraz z infrastrukturą na stacji 400/220/110 kV Dunowo”.

czytaj wiecej
27
2017-03-09

Karta infomacyjna wniosek - rozbudowa drogi wojewódzkiej 102 (Łukęcin Rewal).pdf

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Rewal.

czytaj wiecej
28
2017-03-09

karta infor. na bip decyzja - budowa przepławki dla ryb na rzece Stara rega, dz. nr 113, obręb Tarnowo.pdf

Budowa przepławki dla ryb na rzece Stara Rega w km 8+400 , działka nr: 113, obręb Tarnowo.

czytaj wiecej
29
2017-03-09

Karta informacyjna - decyzja - Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy

Budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty).

czytaj wiecej
30
2017-03-09

karta informacyjna-decyzja budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie

zmiana decyzji nr 273/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 14.10.2013 r., znak: AP-1.7840.18.180- 10.2013.RS o pozwoleniu na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przy ulicy Przejazd w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działka nr 4/7, obręb 1084 Szczecin, zmienionej decyzją nr 229/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 28.07.2014 r., znak: AP- 1.7840.1.180-3.2014.RS

czytaj wiecej
31
2017-03-09

Obwieszczenie - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Rewal

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 13 stycznia 2017 r. (uzupełniony w dniu 10 lutego 2017 r.) Pana Filipa Walczaka, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin – Rewal.

czytaj wiecej
32
2017-03-09

obwieszczenie-budowa drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty)

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23.08.2016 r. Pana Łukasza Stepnowskiego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 07.03.2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 4/2017, znak: AP-1.7820.121-14.2016.PM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty).

czytaj wiecej
33
2017-03-09

Pracownicy ZUW oddają krew potrzebującym

Krwiobus zaparkował dziś ( czwartek, 9 marca) pod Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim. To część akcji „SpoKREWnieni” ogłoszonej przez MSWiA.

czytaj wiecej
34
2017-03-09

Informacje o zmianach w służbie zdrowia

Czym jest sieć szpitali, po co jest tworzona i jakie z tego płyną korzyści dla pacjenta? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajduje się na specjalnej stronie Ministerstwa Zdrowia przygotowanej specjalnie w celu przybliżenia założeń reformy służby zdrowia.

czytaj wiecej
35
2017-03-09

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków zabudowy inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV, zlokalizowanej na działce 35/2 w obrębie 4076 m. Szczecin stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A. Przedmiotowa inwestycja stanowi część zadania pn. ”Budowa oświetlenia ciągów pieszych przyległych do trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od przystanku Jaśminowa do pętli Turkusowa”.

czytaj wiecej
36
2017-03-09

Inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej (Delegatura w Koszalinie)

czytaj wiecej
37
2017-03-09

inspektor wojewódzki ds. militaryzacji, ochrony obiektów, akcji kurierskiej, świadczeń na rzecz obrony i wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

czytaj wiecej
38
2017-03-09

10 pytań o „Senior+”

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

czytaj wiecej
39
2017-03-09

10 pytań o „Senior+”

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dot. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

czytaj wiecej
40
2017-03-08

Kołobrzeg. Podpisano kontrakt na budowę pierwszego promu dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej

Dzisiaj w Kołobrzegu podpisano kontrakt na budowę promu pasażersko-towarowego dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. Kontrakt w imieniu inwestora podpisali Piotr Redmerski, prezes i Andrzej Wróblewski z zarządu Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. oraz ze strony wykonawcy Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A., Marek Różalski – prezes oraz Mariusz Ronewicz z zarządu tej spółki.

czytaj wiecej
41
2017-03-08

Nowi konsultanci wojewódzcy

Wicewojewoda Marek Subocz powołał dziś (8 marca) nowych wojewódzki konsultantów medycznych.

czytaj wiecej
42
2017-03-08

Karta informacyjna - decyzja - S6 Ustronie Morskie - Koszalin

Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Ustronie Morskie” /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa

czytaj wiecej
43
2017-03-08

Obwieszczenie - decyzja - S6 Ustronie Morskie - Koszalin

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29.08.2016 r. Pana Krzysztofa Pacha, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 06 marca 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 3/2017, znak AP-1.7820.122-13.2016.JR, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku węzeł „Ustronie Morskie” /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa.

czytaj wiecej
44
2017-03-08

Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wykazy Starosty Kamieńskiego z 6 marca 2017 r. w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę oznaczonych jako działki nr 838/11 i 836/1 z obrębu Międzywodzie, gmina Dziwnów.

czytaj wiecej
45
2017-03-08

Oficerowie ze Świnoujścia odwiedzili ZUW

Dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego z Gdyni kontradmirał Krzysztof Teryfter wraz z grupą oficerów Marynarki Wojennej, Dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża z Świnoujścia Pan Komandor Zygmunt Białogłowski, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie Pan płk Krzysztof Stachowiak odwiedzili Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

czytaj wiecej
46
2017-03-08

Oddajmy krew potrzebującym

Krwiobus stanie jutro (środa, 9 marca) pod Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim. To część akcji „SpoKREWnieni” ogłoszonej przez MSWiA.

czytaj wiecej
47
2017-03-08

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

czytaj wiecej
48
2017-03-07

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy oraz możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki: nr 78/15, 78/21 i 78/20, obręb Żółwia Błoć, gmina Goleniów, która na mocy decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2016 z 9 grudnia 2016 r. znak: AP-1.7820.118-10.2016.PM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S-6 na odcinku Goleniów - Nowogard (S-3 Węzeł „Goleniów Północ” z węzłem - początek obwodnicy m. Nowogard)”.

czytaj wiecej
49
2017-03-07

Obwieszczenie - wniosek - budowa odcinka czterotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV + 2 x 110 kV Żydowo – Żydowo Kierzkowo

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1265 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 03.03.2017 r. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., działających poprzez pełnomocnika Pana Marcina Czajkowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie odcinka czterotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV + 2 x 110 kV Żydowo – Żydowo Kierzkowo, realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk”.

czytaj wiecej
50
2017-03-07

Karta informacyjna - wniosek - budowa odcinka czterotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV + 2 x 110 kV Żydowo – Żydowo Kierzkowo

Budowa odcinka czterotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 400 kV + 2 x 110 kV Żydowo – Żydowo Kierzkowo, realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk” – gmina Polanów, obręb Żydowo

czytaj wiecej

Najnowsze informacje


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2015-06-25 o godzinie: 10:15:31 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-06-25 o godzinie: 10:15:31 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-06-25 o godzinie: 10:15:31 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 3955 razy.
historia wersji:
2015-06-25, 10:15:31 - Piotr Pieleszek
cofnij do druku na górę