ZUW Szczecin. Mniejszości w województwie
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Mniejszości narodowe i etniczne - Mniejszości w województwie

Mniejszości w województwie

Informacje na temat mniejszości narodowych i etnicznych w województwie

W rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz.141 z późn. zm.) - mniejszością narodową jest grupa obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące warunki: 

 

Za mniejszości narodowe uznaje się następujące mniejszości:
białoruską, czeską, litewską, niemiecką, ormiańską, rosyjską, słowacką, ukraińską, żydowską. 
  

Za mniejszości etniczne uznaje się następujące mniejszości:
karaimską, łemkowską, romską, tatarską.
 

 

Na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 oficjalne dane dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych w państwie oraz według województwa zachodniopomorskiego kształtują się następująco:   

Ukraińcy

mniejszość narodowa, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowało 38 795 obywateli RP, w województwie zachodniopomorskim – 4 482. 

Na terenie województwa organizacją skupiającą Ukraińców jest Związek Ukraińców w Polsce:  

Niemcy

mniejszość narodowa, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowało 144 236 obywateli RP, w tym w województwie zachodniopomorskim – 3 165.

  

Żydzi 

mniejszość narodowa, do której przynależność zadeklarowało, podczas przeprowadzonego w 2011 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 7 353 obywateli RP, w województwie zachodniopomorskim - 302. 

 

Romowie

mniejszość etniczna, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowało 16 726 obywateli RP, w tym w województwie zachodniopomorskim – 1 002. Zachodniopomorscy Romowie są zrzeszeni w kilku organizacjach:    

 

Litwini

mniejszość narodowa. Narodowość litewską, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowało 7 376 obywateli RP w tym w województwie zachodniopomorskim – 248. Główną organizacją skupiającą Litwinów w województwie jest:   

 

Rosjanie  

mniejszość narodowa, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowało 8 796 obywateli RP w tym: w województwie zachodniopomorskim – 505.   

 

Społeczność posługująca się językiem regionalnym – kaszubskim 

do której podczas przeprowadzonego w 2011 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przynależność zadeklarowało 108 140 obywateli RP, w województwie zachodniopomorskim 57.  

 

Białorusini   

mniejszość narodowa, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowało 43 878 obywateli RP, w tym w województwie zachodniopomorskim – 471.  

 

Czesi  

mniejszość narodowa, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowało 2 831 obywateli RP, w tym w województwie zachodniopomorskim – 55. Zachodniopomorscy Czesi nie są zrzeszeni w żadnej organizacji.

 

Karaimi

mniejszość etniczna. Podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r. narodowość karaimską zadeklarowało 314 obywateli RP, w województwie zachodniopomorskim Karaimi nie są zrzeszeni w żadnej organizacji.  

 

Łemkowie

mniejszość etniczna, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowało 9 640 obywateli RP w tym: w województwie zachodniopomorskim – 247. W Województwie zachodniopomorskim Łemkowie nie posiadają swojej organizacji.  

  

Ormianie 

mniejszość narodowa, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowało 1 683 obywateli RP, w województwie zachodniopomorskim – 88. Pomorscy Ormianie nie są zrzeszeni w żadnej organizacji

 

Słowacy

mniejszość narodowa, do której przynależność podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r. zadeklarowało 2 739 obywateli RP, w województwie zachodniopomorskim – 56. Zachodniopomorscy Słowacy nie są zrzeszeni w żadnej organizacji.

 

Tatarzy  

mniejszość etniczna, do której przynależność, podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań przeprowadzonego w 2011 r., zadeklarowało 1 828 obywateli RP, w tym w województwie zachodniopomorskim – 99.  

 
Grecy

Na terenie województwa zachodniopomorskiego aktywnie funkcjonuje organizacja zrzeszająca osoby pochodzenia greckiego. informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2015-01-02 o godzinie: 12:39:04 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-09-29 o godzinie: 12:09:24 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-09-29 o godzinie: 12:09:24 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 4207 razy.
historia wersji:
2015-09-29, 12:09:24 - Piotr Pieleszek
2015-09-29, 12:08:32 - Piotr Pieleszek
2015-09-29, 12:07:25 - Piotr Pieleszek
2015-09-29, 12:06:45 - Piotr Pieleszek
2015-04-08, 14:35:32 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 12:56:04 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 12:52:33 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 12:52:29 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 12:47:17 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 12:41:08 - Piotr Pieleszek
2015-01-02, 12:39:04 - Piotr Pieleszek
cofnij do druku na górę