ZUW Szczecin. Ogłoszenia wydziałów - wszystkie
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Ogłoszenia wydziałów - wszystkie

Wszystkie ogłoszenia wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie

12017-02-25
Inspektor wojewódzki ds. komunalizacji mienia i realizacji rekompensat za mienie pozostawione poza obecnymi granicami RP w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
22017-02-24
Karta informacyjna - wniosek - Przebudowa Al. Armii Krajowej na odc. od ul. Krakusa i Wandy do ul. Boh. Warszawy w Koszalinie - pas DK 11
Przebudowa Al. Armii Krajowej na odc. od ul. Krakusa i Wandy do ul. Boh. Warszawy w Koszalinie - pas DK 11 - dz. nr 20/1, 341/2, 131, 132, 319/2, 343 obr. 0020 Koszalin, dz. nr 384, 1/7 obr. 0021 Koszalin, dz. nr 2/2 obr. 0022 Koszalin
32017-02-24
Karta informacyjna - wniosek - Zabudowa koryta rzeki Drawy, obniżenie konstrukcji istniejącego progu oraz remont istniejącego muru stanowiącego ubezpieczenie prawego i lewego brzegu rzeki
Zabudowa koryta rzeki Drawy w km od 153+668 do 153+608, obniżenie konstrukcji istniejącego progu w km 153+650, oraz remont istniejącego muru stanowiącego ubezpieczenie prawego i lewego brzegu rzeki- dz. nr 1/3, 2 obręb 0011 Złocieniec, w ramach zadania pn. ”Budowa infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy, budowa zapory przeciwerozyjnej dla ochrony włosienniczników oraz przebudowa istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej w dorzeczu Drawy w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000009 LIFEDrawa.PL. Zadanie Złocieniec (C4).”
42017-02-22
Karta informacyjna - decyzja - przebudowa sieci wodociagowej w ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu
Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 93 (ulica Grunwaldzka) w Świnoujściu, część przedsięwzięcia zlokalizowana na odcinku od ulicy Krzywej do ulicy Karsiborskiej (bez odcinka od węzła W1 do węzła W8), działka nr 37, obręb 0005 Świnoujście; działka nr 566/2, obręb 0009 Świnoujście.
52017-02-22
Obwieszczenie - decyzja - Budowa dróg dla rowerów w ciągu al. Piastów oraz na ul. Ku Słońcu w Szczecinie
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 16.12.2016 r. Pana Dominika Liakosa, występującego w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin, w dniu 22.02.2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 2/2017, znak: AP-1.7820.128-4.2016.TT, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg dla rowerów w ciągu al. Piastów (strona wschodnia i zachodnia) oraz na ul. Ku Słońcu (strona południowa) w Szczecinie. Etap II.
62017-02-22
Inspektor wojewódzki do spraw katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
72017-02-21
SENIOR +
W dniu 20.02.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 30 mln zł.
82017-02-20
Inspektor wojewódzki ds. katastru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
92017-02-20
Inspektor wojewódzki ds. planowania budżetowego w Wydziale Finansów i Budżetu
102017-02-20
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.
112017-02-20
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Wykaz Starosty Polickiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.
122017-02-16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 11 w miejscowości Mostowo
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2015 poz. 2031 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 16.01.2017r. (wpłynął 20.01.2017r., uzupełniony 13.02.2017r.) Pana Grzegorza Dziedziny – pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 11 w ramach zadania pn. ”Budowa miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK 11 w miejscowości Mostowo”.
132017-02-16
Karta informacyjna - wniosek o pozw. na budowę przepławki dla ryb na rzece Stara Rega, obręb Tanowo
Budowa przepławki dla ryb na rzece Stara Rega w km 8+400, działka nr: 113, obręb Tanowo.
142017-02-16
Karta informacyjna - wniosek o pozw. na budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Kretominie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na obszarze kolejowym, działka nr: 9, obręb Bonin, działka nr: 246/3, obręb Kretomino, działka nr: 65/2, obręb 46 Koszalin.
152017-02-15
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.12.2016 r. (uzupełnionego w dniu 31.01.2016 r.) Pana Andrzeja Chmielewskiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów
162017-02-15
Karta informacyjna - wniosek - Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów
Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie – Dziwnów
172017-02-14
Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2017 r.
182017-02-14
karta informacyjna-wniosek przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Grunwaldzkiej w Świnoujściu
przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 93 (ulica Grunwaldzka) w Świnoujściu, część przedsięwzięcia zlokalizowana na odcinku od ulicy Krzywej do ulicy Karsiborskiej (bez odcinka od węzła W1 do węzła W8), działka nr 37, obręb 0005 Świnoujście; działka nr 566/2, obręb 0009 Świnoujście.
192017-02-14
karta inf. - decyzja - Budowa kładki pieszo - rowerowej w Świnoujsciu
Budowa kładki pieszo rowerowej nad linią kolejową w rejonie ulic Pomorskiej i Wolińskiej w Świnoujściu, na obszarze kolejowym na dz. nr 19/34 i nr 19/35 obręb 16 Warszów oraz na terenie zamkniętym PKP na dz. nr 205 obręb 16 Warszów.
202017-02-14
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Wykaz Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
212017-02-14
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu zlokalizowanego na działce nr 239/3 obręb Stary Borek w gminie Kołobrzeg. Przedmiotowa inwestycja stanowi część zadania pn. „Przebudowa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 80 zasilającego m. Dźwirzyno, która polegać ma na budowie nowego wodociągu i rozbiórce starego gazociągu na odcinku Stary Borek – Dźwirzyno”.
222017-02-14
Inspektor wojewódzki ds. kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w Wydziale Kontroli
232017-02-14
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.
Wykaz Starosty Koszalińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.
242017-02-13
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kolektora deszczowego, zlokalizowanego na działce nr 1/13 w obrębie 4054 w m. Szczecin.
252017-02-13
Karta informacyjna - decyzja - Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł Kołobrzeg Zachód (bez węzła) – węzeł Ustronie Morskie (z węzłem)
Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł „Kołobrzeg Zachód” (bez węzła) – węzeł „Ustronie Morskie” (z węzłem).
262017-02-13
Obwieszczenie - decyzja - Budowa drogi S-6 na odcinku węzeł Kołobrzeg Zachód (bez węzła) – węzeł Ustronie Morskie (z węzłem)
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 06.09.2016 r. Pana Adama Nadolnego, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w dniu 10.02.2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję nr 1/2017, znak: AP-1.7820.123-11.2016.TT, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi S-6 na odcinku węzeł „Kołobrzeg Zachód” (bez węzła) – węzeł „Ustronie Morskie” (z węzłem).
272017-02-10
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do MON.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie instalacji kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (instalacje elektryczne i telekomunikacyjne) na terenie JW. 1223 w Koszalinie. Obiekt zlokalizowany na działce nr 2/26 obr. 0028 M. Koszalin.
282017-02-10
karta informacyjna-wniosek przebudowa nabrzeża Starówka w Szczecinie
przebudowa nabrzeża Starówka w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działki nr: 12/21, 95/10 Wm, 96 Wm, obręb 1084 Szczecin.
292017-02-10
karta informacyjna-wniosek budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie
zmiana decyzji nr 273/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 14.10.2013 r., znak: AP-1.7840.18.180- 10.2013.RS o pozwoleniu na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego przy ulicy Przejazd w Szczecinie, na terenie portu morskiego, działka nr 4/7, obręb 1084 Szczecin, zmienionej decyzją nr 229/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego, z dnia 28.07.2014 r., znak: AP- 1.7840.1.180-3.2014.RS
302017-02-10
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Wykaz Starosty Stargardzkiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych.
312017-02-09
Starszy inspektor wojewódzki ds. egzekucji i ulg w spłacie należności Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budżetu
322017-02-09
Ogłoszenie o zamiarze powołania członka Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie, reprezentującego organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta
PIERWSZA PUBLIKACJA
332017-02-08
Obwieszczenie - ponowna ocena oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11
Na podstawie art. 33 i art. 90 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek z dnia 14.09.2016 r. (uzupełniony w dniu 14.11.2016r.) Pana Krzysztofa Pacha - pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. : „Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11” w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
342017-02-07
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Wykaz Starosty Gryfińskiego w sprawie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargów na okres 10 lat.
352017-02-07
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.
362017-02-06
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2017 r.
372017-02-06
karta informacyjna - wniosek dotyczący dotyczący przebudowy rozdzielni 110 kV Dunowo .pdf
Budowa budynku technologicznego, przebudowa rozdzielni napowietrznej 110 kV, budowa drogi dojazdowej i budowa dróg wewnętrznych oraz budowa ogrodzenia, na działce nr 2/12 obręb 0072 Giezkowo w ramach zadania pn.: „Przebudowa rozdzielni 110 kV wraz z infrastrukturą na stacji 400/220/110 kV Dunowo”.
382017-02-06
karta infmacyjna - wniosek - Budowa kładki pieszo - rowerowej w Świnoujsciu
Budowa kładki pieszo rowerowej nad linią kolejową w rejonie ulic Pomorskiej i Wolińskiej w Świnoujściu, na obszarze kolejowym na dz. nr 19/34 i nr 19/35 obręb 16 Warszów oraz na terenie zamkniętym PKP na dz. nr 205 obręb 16 Warszów.
392017-02-06
Ogłoszenie wyników konkursu "MALUCH plus" 2017 - PODZIAŁ ŚRODKÓW
Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym w związku z ogłoszeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyników konkursu „MALUCH plus” 2017 Wojewoda Zachodniopomorski dokonał podziału środków na poszczególne moduły.
402017-02-06
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 r.
Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku. Pełna informacja o konkursie oraz wzory formularzy w poniższych załącznikach.
412017-01-31
Karta informacyjna - wniosek - Przebudowa al. Armii Krajowej na odc. od ul. Krakusa i Wandy do ul. Boh. Warszawy w Koszalinie
Przebudowa Al. Armii Krajowej na odc. od ul. Krakusa i Wandy do ul. Boh. Warszawy w Koszalinie - pas DK 11 - dz. nr 20/1, 341/2 obr. 0020 Koszalin, dz. nr 384 obr. 0021 Koszalin
422017-01-31
Karta informacyjna - decyzja - Budowa magistrali i sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej w Koszalinie
Budowa magistrali i sieci wodociągowej z odgałęzieniami w ul. Armii Krajowej w Koszalinie – pas drogowy drogi krajowej nr 11 - dz. nr 20/1 obr. 20 M. Koszalin, dz. nr 384, 383/2 obr. 21 M. Koszalin
432017-01-31
karta informacyjna-wniosek przebudowa magazynu surowców chemicznych na elewator zbożowy w Świnoujściu.pdf
budowa przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego magazynu surowców chemicznych na elewator zbożowy” przy ulicy Kasztanowej w Świnoujściu, na terenie portu morskiego, działka nr 20/3, obręb 0011 Świnoujście
442017-01-31
karta informacyjna-wniosek budowa infrastruktury dla potrzeb przebudowy magazynu surowców chemicznych na elewator zbożowy w Świnoujściu.pdf
budowa niezbędnej infrastruktury technicznej dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego magazynu surowców chemicznych na elewator zbożowy” przy ulicy Kasztanowej w Świnoujściu, na terenie portu morskiego, działka nr 20/3, obręb 0011 Świnoujście
452017-01-31
karta inf. - DECYZJA - Budowa Parku Logistycznego w Szczecinie na terenie portu - budowa hal..pdf
Budowa zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa parku logistycznego, złożonego z hal produkcyjno – magazynowych z częściami socjalno – biurowymi wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”, w rejonie ulic: Logistycznej, Hryniewieckiego, Kujota w Szczecinie, na terenie portu morskiego, na dz. nr 23, 21/19, 22/5, 38/3, 17/8, 24/6 obręb 1084 Szczecin.
462017-01-31
Zmiana terminu ogłoszenia wyników konkursu „MALUCH plus” 2017
Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmienił termin ogłoszenia wyników konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017.
472017-01-30
Inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
482017-01-30
Karta informacyjna - wniosek - przebudowa magazynu surowców chemicznych na elewator zbożowy w Świnoujściu
Budowa przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego magazynu surowców chemicznych na elewator zbożowy” przy ulicy Kasztanowej w Świnoujściu, na terenie portu morskiego, działka nr 20/3, obręb 0011 Świnoujście
492017-01-30
Karta informacyjna - wniosek - budowa infrastruktury dla potrzeb przebudowy magazynu surowców chemicznych na elewator zbożowy w Świnoujściu
Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego magazynu surowców chemicznych na elewator zbożowy” przy ulicy Kasztanowej w Świnoujściu, na terenie portu morskiego, działka nr 20/3, obręb 0011 Świnoujście
502017-01-30
Zmiana decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie części budynku nr 16, budowie budynku szkoleniowego i infrastruktury towarzyszącej w ramach zadania pn.: „Przygotowanie infrastruktury na potrzeby laboratorium stacji radiolokacyjnej NUR 15 w CSSP w Koszalinie”.
512017-01-27
Program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych położonych w gminach wiejskich
522017-01-27
OBWIESZCZENIE w sprawie rozbudowy ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie na odcinku od ul. I. Paderewskiego do granic miasta
Obwieszczenie dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie na odcinku od ul. I. Paderewskiego do granic miasta
532017-01-27
Karta informacyjna na temat wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Karta dotyczy rozbudowy ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie na odcinku od ul. I. Paderewskiego do granic miasta
542017-01-27
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r.
Na podstawie art. 51 c ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1984) Wojewoda Zachodniopomorski ustalił średnią miesięczną wojewódzką kwotę dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy i powiatowych ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2017 r., w wysokości 1.268,-zł.
552017-01-26
Karta informacyjna - decyzja - Police rozbudowa i przebudowa wiaduktu
Rozbudowa z przebudową wiaduktu drogowego wraz z przebudową odcinków drogi dojazdowej i sieci uzbrojenia podziemnego, położonych w sąsiedztwie granicy gminy Police i gminy Miasto Szczecin, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3914Z. Wiadukt znajduje się nad linią kolejową nr 406 Szczecin Główny - Trzebież Szczeciński w km 21+610. Roboty zlokalizowane są: - w obrębie 12 Police na działkach nr: 26 ( teren kolejowy zamknięty), 49, 55/3, - w obrębie 13 Police na działkach nr: 2, 85/2 ( teren kolejowy), - w obrębie 18 Police na działkach nr: 86/1, 4/1, - w obrębie 3017 Szczecin na działkach nr: 3, 85/3 (teren kolejowy zamknięty).
562017-01-26
Karta inf. - decyzja - Budowa Parku Logistycznego w Szczecinie na terenie portu
Budowa stacji transformatorowej 15/04 kV wraz z zewnętrznymi instalacjami oraz przyłączami elektrycznymi dla hal „H 1”, „H 2/3”, „H 4” w Szczecinie, na terenie portu morskiego, na dz. nr 22/5 obręb 1084 Szczecin w ramach zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa parku logistycznego, złożonego z hal produkcyjno – magazynowych z częściami socjalno – biurowymi wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu”.
572017-01-26
Karta inf. - decyzja dotycząca budowy linii 110kV relacji Rybice-Kamień Pomorski
Budowa podziemnej kablowej linii elektroenergetycznej 110 kV wraz z instalacją światłowodową relacji od RS Rybice do GPZ Kamień Pomorski, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 103 na działce nr 342/1 obręb 0004 Kamień Pomorski i na działce nr 231 obręb 0007 Kamień Pomorski oraz w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 107 na działce nr 289/2 obręb 0007 Kamień Pomorski
582017-01-26
Karta inf. - DECYZJA - Budowa liniielektroenergetycznej 220 kV na terenie gminy Stepnica
Budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki – Recław, na terenie Stepnicy z wyłączeniem terenów leśnych, odcinki: IV – od granicy z gm. Goleniów do słupa 107, VI – od słupa 95 do słupa 94, VIII – od słupa 90 do słupa 81, X – od słupa 79 do słupa 57
592017-01-26
Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej 15kV w Dębnie
W oparciu o art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 788) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 15kV dla zadania „Modernizacja oraz rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15kV w mieście Dębno” na działce nr 430/1 obręb 0004 miasto Dębno. Działka nr 430/1 stanowi teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.
602017-01-26
Karta informacyjna - wniosek - Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu dr. wojewódzkiej nr 114
Przebudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114
612017-01-26
Obwieszczenie - Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu dr. wojewódzkiej nr 114
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 j.t. ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.12.2016 r. Pana Ryszarda Kowalskiego, występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego – Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 114.
622017-01-25
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych odbędzie się zgodnie z dyspozycją i wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku. Badanie odbywa się co 2 lata. Poprzednie przeprowadzono w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 r. Szczegóły dotyczące badania w załączonych plikach:
632017-01-23
Informacja dot. zmiany wysokości opłaty za wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub zmianę wpisu
642017-01-20
Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”
652017-01-19
Inspektor wojewódzki ds. analiz i optymalizacji procesów kontrolnych w Wydziale Kontroli
662017-01-17
KARTA INFORMACYJNA na temat wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 172
672017-01-17
KARTA INFORMACYJNA na temat decyzji o pozwoleniu na budowę
Karta dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 172
682017-01-12
Inspektor wojewódzki - specjalista ds. bhp i ppoż.
692017-01-09
Obwieszczenie w sprawie K-AP-1.7820.9-6.2016.MK
Obwieszczenie dotyczy decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 1/2016 z dnia 08.02.2016 r. znak: K-AP-1.7820.5-8.2015.MK pn: Rozbudowa ul. Szosa Połczyńska w m. Białogard w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163
702017-01-05
Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim na rok 2017.
712017-01-02
Karta informacyjna dotycząca wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Wniosek dotyczy budowy magistrali i sieci wodociągowej z odgałęzieniami w ul. Armii Krajowej w Koszalinie – pas drogowy drogi krajowej nr 11
722016-12-30
Starszy inspektor wojewódzki ds. egzekucji i ulg w spłacie należności Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budżetu
732016-12-29
Inspektor wojewódzki ds. egzekucji i ulg w spłacie należnosci Skarbu Państwa w Wydziale Finansów i Budżetu
742016-12-28
OBWIESZCZENIE - Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11
Na podstawie art. 33 i art. 90 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie na wniosek z dnia 14.09.2016 r. (uzupełniony w dniu 14.11.2016 r.) Pana Krzysztofa Pacha - pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. : „Budowa obwodnicy m. Szczecinek w ciągu drogi S-11”
752016-12-22
Inspektor Wojewódzki ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Spraw Społecznych
762016-12-22
Inspektor Wojewózki ds. rejestru, kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz lecznictwa uzdrowiskowego i staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w Wydziale Zdrowia Publicznego
772016-12-21
Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
782016-12-20
Inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
792016-12-20
Ogłoszenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zamiarze utworzenia listy biegłych
- rzeczoznawców majątkowych na rok 2017 w związku z prowadzonymi postępowaniami w zakresie ustalania wysokości odszkodowań.
802016-12-09
Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi”
812016-11-30
inspektor wojewódzki ds. nadzoru prawnego w Wydziale Prawnym
822016-11-28
Starszy inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
832016-11-22
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.
Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”
842016-11-22
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.
Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) Wojewoda Zachodniopomorski przyjął „Program współpracy z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r. ”
852016-11-15
Prawa Pacjenta - Dziecka w szkole
862016-11-10
Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.
Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.
872016-11-10
Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.
Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził Analizę stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok.
882016-11-09
Informacja dot. funkcjonowania serwisu internetowego www.zdrowie.gov.pl
892016-11-02
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2016 r.
902016-10-18
UWAGA! Informacja dla lekarzy o kursach objętych wsparciem ze środków UE – wyłącznie specjalizacje realizowane w nowym trybie tzw. „modułowym”
912016-10-06
Projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”
Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”
922016-10-06
Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.
Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2017 r.”
932016-09-28
Informacje ma temat systemu IOWISZ
Uprzejmie informujemy, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ.
942016-09-20
Informacja dot. braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC
952016-09-16
Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2016 r.
962016-09-08
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 października 2016 r.
972016-08-11
Konsultacje społeczne w sprawie zlewni rzeki Regi
982016-08-11
Konsultacje społeczne w zlewni Międzyodrze- Zalew Szczeciński - wyspy Wolin i Uznam
992016-07-18
UWAGA NA OSZUSTÓW!
Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie prowadzi akcji dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom w pracy powiązanej ze sprzedażą alkomatów dla m.in. urzędów gmin, miast czy ośrodków pomocy społecznej. Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracownika resortu rodziny i oferująca zakup alkomatu należy sprawę niezwłocznie przekazać policji
1002016-05-25
Starszy inspektor wojewódzki ds. nadzoru nad funkcjonowaniem systemów informatycznych w Wydziale Spraw Społecznych
1012016-05-24
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.
Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z odwodnieniem, zlokalizowanych na działce nr 1/3 w obrębie nr 2073 na terenie miasta Szczecina w kompleksie wojskowym 1872, stanowiącej teren zamknięty Ministerstwa Obrony Narodowej.
1022016-05-13
Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.
1032016-05-13
Nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyzna nagrody specjalne z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – za wybitne oraz nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016 r.
1042016-04-28
Informacja na temat Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych
Od 1 maja 2016 r. uruchomiony zostanie teleinformatyczny systemem wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.
1052016-04-27
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.
1062016-04-27
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.
1072016-04-27
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2015 r.
1082016-04-27
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2016 r.
1092016-04-21
Radca generalny w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
1102016-04-20
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2016 r.
1112016-04-20
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.
1122016-04-14
Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.
1132016-04-11
Wytyczne odnośnie dokumentacji programowej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, tj. środowiskowych domów samopomocy/powiatowych ośrodków wsparcia w województwie zachodniopomorskim.
1142016-04-07
Inspektor wojewódzki ds. analizy budżetu, finansowania zadań z zakresu środowiska i programów z udziałem środków UE w Wydziale Infrstruktury i Rolnictwa
1152016-04-01
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2016 r.
1162016-03-21
Projekt raportu dla Komisji Europejskiej, dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Ramowej Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991r., dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG)
1172016-03-15
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2016 r.
1182016-03-14
OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie inwestycji Rozbudowa drogi krajowej nr 11 w ramach zadania: Przebudowa ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie z odcinkiem ul. Lechickiej między ul. Krakusa i Wandy a ul. Obotrytów.
1192016-03-11
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.
1202016-03-11
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów niepublicznych na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 15 ust. 2d, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 239) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu.
1212016-03-11
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej
Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku.
1222016-03-11
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu pomocy społecznej
Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych działających w zakresie pomocy społecznej w 2016 roku. Pełna informacja o konkursie oraz wzory formularzy w poniższych załącznikach.
1232016-02-29
Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3
1242016-02-29
Wyniki Konkursu MALUCH - edycja 2016, moduł 1 i 3
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" - moduł 1 i 3
1252016-02-26
Inspektor wojewódzki ds. bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1262016-02-15
Liczba przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozarezydenckim w województwie zachodniopomorskim, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2016 r.
1272016-02-09
Liczba przyznanych miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w terminie 1–31 marca 2016 r.
1282016-02-05
„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.
1292016-02-05
„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym rozwiązywanie problemu bezdomności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.
1302016-02-05
Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"
1312016-02-05
Wyniki konkursu "MALUCH - edycja 2016" moduł 2
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH"
1322016-01-28
Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
1332016-01-25
Konkurs w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
1342015-12-30
Inspektor wojewódzki ds. planowania przestrzennego w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej
1352015-12-23
MALUCH 2016
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17 grudnia br. ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” konkurs „MALUCH – edycja 2016”
1362015-12-09
Inspektor wojewódzki ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1372015-11-23
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2016 r.
1382015-11-12
Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie
1392015-11-10
Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
1402015-11-03
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 października 2015 r.
1412015-10-21
Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2014 r.
W 2014 r. ponad 93 tysiące mieszkańców województwa otrzymało świadczenie z pomocy społecznej. Powodami ich przyznawania były głównie ubóstwo, bezrobocie oraz niepełnosprawność. W obszarze ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, budżet Wojewody przekroczył 774 miliony złotych. Środki finansowe wykorzystane zostały w niemalże 98%.
1422015-08-06
Powołanie Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych
1432015-07-20
Inspektor wojewódzki ds. wydawania decyzji w I instancji w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Delegatura w Koszalinie
1442015-07-17
Inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Spraw Społecznych
w Wydziale Spraw Społecznych- ogłoszenie o naborze nr 7
1452015-06-25
Wojewódzki Plan Działania na Wypadek Wystąpienia Epidemii na lata 2015 - 2018
1462015-06-23
Inspektor wojewódzki ds. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
1472015-06-08
audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego
1482015-05-22
Programy profilaktyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
1492015-05-14
Apel w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej
W związku z tragicznym wydarzeniem, które miało miejsce w Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie w roku 2014, Minister Pracy i Polityki Społecznej wystosował do władz samorządowych gmin i powiatów apel w sprawie podniesienia poziomu bezpieczeństwa kadry pomocy społecznej.
1502015-04-30
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej, na 2014 rok”
1512015-04-15
Wojewódzki plan działania na wypadek wystąpnienia epidemii (2015 - 2018 ) - druki załączników do planu
1522015-04-13
Wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku
1532015-04-10
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2015 r.
1542015-03-18
Średnia miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi na 2015 r.
1552015-02-27
Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu w Delegaturze Urzędu w Koszalinie
1562015-02-27
Informacja dla szpitali dotycząca przekazywania konsumentom informacji na temat żywności przekazana przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie
1572015-02-10
Przypomnienie dla jednostek organizacyjnych prowadzacych staż kierunkowy bądź szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych dziedzianch medycyny
1582015-01-30
Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności". Edycja 2015
Minister Pracy i Polityki Społecznej realizując zasady określone w „Programie wspierającym powrót osób bezdomnych do społeczności” ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów podmiotów uprawnionych, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.) - organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz.1118 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. ustawy.
1592014-12-31
Inspektor wojewódzki
ds. postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- ogłoszenie o naborze nr 15
1602014-11-28
inspektor wojewódzki ds. sprawozdawczości budżetowej w Wydziale Finansów i Budżetu (ogłoszenie nr 14)
1612014-11-19
inspektor wojewódzki ds. kadrowo-płacowych w Biurze Organizacji i Kadr
1622014-09-24
Kampania edukacyjno - informacyjna skierowana do kobiet palących tytoń organizowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną
1632014-07-24
Inspektor wojewódzki ds. rodziny
w Wydziale Spraw Społecznych- oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 12
1642014-07-16
Inspektor wojewódzki ds. kadrowo-płacowych
w Biurze Organizacji i Kadr- oferta zatrudnienia nr 11
1652014-06-24
Inspekor wojewódzki
ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 10
1662014-06-23
Akredytacja do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w modułowym systemie specjalizacji lekarskich
1672014-06-20
Inspektor wojewódzki ds. egzekucji należności z tytułu mandatów karnych
w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 9
1682014-05-15
Informator dla przyszłych mam
Zapraszamy do zapoznania się z "Informatorem dla przyszłych mam" opracowanym pod przewodnictwem konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii dla województwa opolskiego i udostępnionym przez Opolski Urząd Wojewódzki.
1692014-05-05
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2014 r.
1702014-04-25
Inspektor wojewódzki ds. zapewnienia obsługi administracyjnej Centrum Powiadamiania ratunkowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego-oferta zatrudnienia nr 8
1712014-04-10
Inspektor wojewódzki ds. przyjmowania wniosków o wydanie dokumentów paszportowych- oferta nr 6
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
1722014-04-03
Informacja dot. realizacji prawa pacjenta do informacji o stanie zdrowia i dostępu do dokumentacji medycznej w przypadku ograniczonej władzy rodzicielskiej jednego z rodziców dziecka
1732014-03-13
Konkurs „Kibicuję bezpiecznie”
1742014-03-11
Inspektor wojewódzki
ds. planowania i organizacji systemu Państwowego ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 7
1752014-02-26
Inspektor wojewódzki
ds. budżetu i sprawozdawczości w Wydziale Spraw Społecznych- oferta zatrudnienia nr 5
1762014-02-20
Starszy inspektor ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
1772014-02-18
Główny specjalista ds. kadrowo-płacowych w Biurze Organizacji i Kadr
1782014-02-10
Inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodoezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
1792014-01-28
Inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad realizacją budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu- oferta zatrudnienia nr 1
Praca w celu zastepstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
1802013-11-29
inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie - Delegatura ZUW w Koszalinie ogł. 28
1812013-11-04
audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego ogł. 27
1822013-10-22
Informacja dot. uwzględniania w swojej nazwie przez nowo rejestrujące się podmioty lecznicze (laboratoria) określania „medyczne laboratorium diagnostyczne
1832013-10-11
starszy inspektor ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej ogł. 22
1842013-09-09
Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
1852013-04-24
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2013 r.
1862013-03-06
Podział rezerwy celowej 2013
Podział rezerwy celowej 2013 - wykaz dofinansowanych projektów w ramach Razem bezpieczniej (Województwo Zachodniopomorskie)
1872013-02-27
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
1882013-02-25
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ngo
W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2013 dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2013”.
1892013-02-18
Otwarty konkurs ofert nr BZK/1/2013 dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
Otwarty konkurs ofert nr BZK/1/2013 dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2013”
1902013-02-06
Zasady składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)
1912013-01-25
Nowe zasady postępowania kwalifikacyjnego do specjalizacji lekarzy/lekarzy dentystów
W celu przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego należy złożyć wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, wraz z załącznikami, w Oddziale Nadzoru i Kształcenia w Ochronie Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w terminach do dnia 28 lutego lub do dnia 30 września każdego roku.
1922012-12-20
Informacja dot. tworzenia przedsiębiorstw podmiotu leczniczego
1932012-08-17
starszy inspektor ds. obsługi prasowej ZUW w Centrum Prasowym w Biurze Wojewody ogł. 10
1942012-07-30
Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej dla osób lub rodzin poszkodowanych
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, mających miejsce w 2012 r. począwszy od 4 lipca tego roku, na remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.
1952012-07-30
Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie
o pomocy społecznej, dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.
1962012-07-26
Karta informacyjna na temat wniosku
Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2009 z dnia 23 kwietnia 2009r. znak I.I-JO – 7111/67-2/09 o pozwoleniu na rozbudowę i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów na działkach nr: 1/1, 1/2, 2, 4, 8, 669/1, 669/9, 669/12, 669/13, 674/10, 675/6, 696/39, 696/45, 696/46, 696/47 obręb Glewice, AM 2.
1972012-07-25
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do rozpatrywania ofert złożonych w ramach konkursu BZK/4/2012
1982012-06-15
Rejestr tłumaczy języka migowego
Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi od dnia 14 czerwca 2012 roku rejestr tłumaczy języka migowego, obejmujących swym działaniem obszar województwa zachodniopomorskiego
1992012-04-20
Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.
Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych.„ŻÓŁTA KARTA dla sprawcy przemocy – II edycja”
2002012-04-20
Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych.
Podsumowania otwartego konkursu ofert Nr BZK/2/2012 dla organizacji pozarządowych. „MOTOCYKLOWE LATO W ZACHODNIOPOMORSKIEM”
2012012-04-16
KONKURS pn.
KONKURS pn. " BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ SPORTOWYCH"
2022012-03-26
Otwarty konkurs ofert „MOTOCYKLOWE LATO W ZACHODNIOPOMORSKIEM”
„MOTOCYKLOWE LATO W ZACHODNIOPOMORSKIEM” czyli kształtowanie postaw świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego respektującego prawo i szanującego prawa innych uczestników ruchu
2032012-03-26
Otwarty konkurs ofert „ŻÓŁTA KARTKA dla sprawcy przemocy” – II edycja
Ogłasza otwarty konkurs ofert nr BZK/1/2012 dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
2042012-01-18
Informacja o umorzeniach należności Skarbu Państwa w 2012 r.
2052012-01-10
OBWIESZCZENIE
zawiadamia się, że w dniu 29.12.2011 r. zostało wydane postanowienie znak I.1.7840.236-33.2011.AŚ/WP o podjęciu z urzędu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie o pozwolenie na budowę gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin – Lwówek etap I Szczecin – Gorzów Wielkopolski wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na Tłoczni w Goleniowie, na terenie województwa zachodniopomorskiego tj.: powiatu goleniowskiego (gminy Goleniów i Maszewa), powiatu stargardzkiego (gminy Stargard Szczeciński, Dolice), powiatu pyrzyckiego (gminy Przelewice), powiatu choszczeńskiego (gminy Pełczyce) wraz z wycinką drzew i krzewów kolidujących z inwestycją.
2062011-12-09
Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą...
Informacja dot. wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.
2072011-11-16
Obwieszczenie na temat wniosku
P. Jana Sontowskiego występującego w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie przejścia przez m. Świerzno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 103.
2082011-06-24
Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-30 o godzinie: 12:22:20 przez użytkownika Paweł Pacała
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
publikacja treści wykonana dnia: 2015-09-22 o godzinie: 14:57:45 przez użytkownika Paulina Gnatek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 141890 razy.
historia wersji:
2015-09-22, 14:57:45 - Paulina Gnatek
2013-10-15, 10:13:18 - Piotr Pieleszek
2011-09-30, 12:24:56 - Paweł Pacała
2011-09-30, 12:22:20 - Paweł Pacała
cofnij do druku na górę