ZUW Szczecin. Centrum Egzaminów Medycznych
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów - Centrum Egzaminów Medycznych

2011-09-09

Centrum Egzaminów Medycznych

ikonka przypisana do artykułu

W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658), która wejdzie w życie z dniem 1.07.2011 r. Centrum Egzaminów Medycznych uprzejmie informuje, co następuje:

Centrum Egzaminów Medycznych
(ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź; tel./faks 42 272-20-30; faks 272-20-31)


1. Zasady zgłaszania się do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (zwanego dalej „PES”)

 

Od najbliższej sesji egzaminacyjnej tj. jesiennej 2011 r., ulegają istotnej modyfikacji zasady zgłaszania się do PES.

Zgłoszenie do egzaminu następuje za pomocą wniosku elektronicznego, generowanego i pobieranego na stronie internetowej CEM (system rejestracyjny zostanie uruchomiony w dniu 1.07.2011 r.). Następnie lekarz składający wniosek powinien go wydrukować i podpisać (własnoręcznie, czytelnie). Dalej, wydrukowany wniosek należy złożyć do właściwego wojewody, szefa jednostki organizacyjnej realizującej zadania z zakresu spraw podmiotów leczniczych obsługującej Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Terminy zgłoszeń do egzaminu pozostały dotychczasowe, tj. w przypadku sesji jesiennej 2011 r. wnioski wraz z inną wymaganą dokumentacją należy dostarczyć do ww. podmiotów do dnia 31.07.2011 r.

Opisana procedura dotyczy jednak tylko tych lekarzy, którzy występują o dopuszczenie do egzaminu po raz pierwszy. W przypadku zaś lekarzy, którzy byli już dopuszczeni do PES i:

·       go nie zdali

·       nie przystąpili do egzaminu

·       nie zdali jego części

·       nie podeszli do części egzaminu

konieczne jest jedynie elektroniczne wypełnienie wniosku, jego wydrukowanie i przesłanie do CEM. Nie ma więc potrzeby ponownego składania dokumentów do wojewody (ośrodka wojewódzkiego) albo wymienionych ministrów. Po wpłynięciu wniosku CEM zawiadomi te podmioty o zgłoszeniu lekarza. W ustawie przyjęto bowiem zasadę, iż dopuszczenie do egzaminu jest tylko jednorazowe, za pierwszym razem.

UWAGA: w związku z wejściem w życie z dniem 1.07.2011 r. omówionych rozwiązań, po tej dacie nie będzie możliwe składanie wniosków o przystąpienie do egzaminu w dotychczasowej formie, tj. bez elektronicznej rejestracji do egzaminu. Osoby, które nie dokonają elektronicznej rejestracji za pomocą internetowego formularza CEM nie będą mogły przystąpić do PES.

 

2. Zniesienie części praktycznej PES

Od sesji jesiennej 2011 r. zostaje zniesiona część praktyczna PES. Jednakże w ramach części ustnej mogą mieścić się zadania praktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem procedur diagnostycznych i leczniczych. Ustawa zabrania jednak wykonywania inwazyjnych zabiegów i procedur medycznych.

 

3. Zniesienie limitu składania PES

Nowelizacja ustawy zniosła dotychczasowe ograniczenia w zakresie liczby terminów PES oraz okresu, w którym lekarz powinien złożyć egzamin z wynikiem pozytywnym. Oznacza to, iż od sesji jesiennej 2011 r. możliwe będzie przystąpienie do egzaminu przez lekarzy, którzy dotąd nie zdali już 4-krotnie PES lub upłynął im 36-miesięczny okres przeznaczony na jego składanie. Ustawa nowelizacyjna przewiduje w tym zakresie tylko jedno ograniczenie. Możliwość przystępowania do egzaminu dotyczy bowiem tylko tych lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego po dniu 28 kwietnia 1999 r. (czyli w tzw. nowym trybie).

 

4. Zakazy obowiązujące na egzaminie

Zgodnie z art. 16s ust. 5 ustawy zabronione jest podczas zdawania PES:

korzystanie z pomocy naukowych i dydaktycznych

POSIADANIE urządzeń służących do kopiowania, przekazywania i odbioru informacji (np. telefonów komórkowych)

Naruszenie tego zakazu stanowi podstawę do zdyskwalifikowania osoby zdającej egzamin oraz powiadomienia rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Do dalszych kwestiach dotyczących organizacji egzaminu CEM będzie informowało w swych kolejnych komunikatach. W szczególności, opracowany został nowy Regulamin Przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, który zostanie opublikowany niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Ministra Zdrowia. Dyrektor CEM zachęca zatem do bieżącego śledzenia tych informacji wszystkich lekarzy zamierzających przystąpić do PES w nadchodzącej sesji.


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-09-09 o godzinie: 09:30:36 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2012-04-27 o godzinie: 11:38:17 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2012-04-27 o godzinie: 11:38:17 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 3457 razy.
historia wersji:
2012-04-27, 11:38:17 - Piotr Pieleszek
2011-09-09, 09:31:57 - System Administrator
2011-09-09, 09:30:36 - System Administrator
cofnij do druku na górę