ZUW Szczecin. Organy kolegialne
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wojewoda i wicewojewoda - Organy kolegialne

Organy kolegialne

 1. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Zachodniopomorskim
   
 2. Wojewódzka Rada ds. Potrzeb Zdrowotnych
   
 3. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
   
 4. Komisja sprawdzająca kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy
   
 5. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
   
 6. Komisja Wojewódzka ds. weryfikacji strat w budownictwie i infrastrukturze technicznej jednostek samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe
   
 7. Zespół ds. Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
   
 8. Wojewódzka Komisja Lekarska
   
 9. Wojewódzki Zespół Ekspercki ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
   
 10. Zespół Konsultacyjny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
   
 11. Zespół ds. Egzekucji Administracyjnej o charakterze niepieniężnym Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
   
 12. Zespół ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS
   
 13. Wojewódzka Komisja do oceny wniosków realizowanych w ramach wieloletniego programu pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych II Etap Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
   
 14. Wojewódzki Zespół do przeprowadzenia corocznych kontroli na stadionach, w obiektach i na terenach, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe
   
 15. Terenowa Rada do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Szczecińskiego
   
 16. Terenowa Rada do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Koszalińskiego
   
 17. Zespół do wdrożenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją EZD w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie oraz wyznaczenia koordynatorów wydziałowych do spraw EZD
   
 18. Zespół do spraw bezpieczeństwa masowych imprez sportowych
   
 19. Komisja do spraw rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności spółek wodnych, których podstawowym zadaniem jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych
   
 20. Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
   
 21. Wojewódzki zespół ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi
   
 22. Komisja do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę
   
 23. Wojewódzki zespół koordynujący rządowy program wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach pn. Bezpieczna +
   
 24. Wojewódzki zespół do oceny standardu straży gminnych (miejskich) działających na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz przyznania certyfikatu
   
 25. Wojewódzki Zespół ds. koordynacji rządowego programu Program ograniczania przestępczośi i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017

 


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2011-06-20 o godzinie: 13:32:14 przez użytkownika System Administrator
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2016-06-02 o godzinie: 09:28:23 przez użytkownika Piotr Pieleszek
publikacja treści wykonana dnia: 2016-06-02 o godzinie: 09:28:23 przez użytkownika Piotr Pieleszek
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 6254 razy.
historia wersji:
2016-06-02, 09:28:23 - Piotr Pieleszek
2016-05-30, 12:11:56 - Piotr Pieleszek
2016-05-30, 12:10:04 - Piotr Pieleszek
2016-05-16, 13:23:52 - Piotr Pieleszek
2016-05-16, 13:21:43 - Piotr Pieleszek
2015-12-09, 11:44:14 - Piotr Pieleszek
2015-12-09, 11:43:13 - Piotr Pieleszek
2015-11-04, 13:01:01 - Piotr Pieleszek
2015-10-26, 13:07:37 - Piotr Pieleszek
2015-10-22, 12:51:53 - Piotr Pieleszek
2015-10-22, 12:51:03 - Piotr Pieleszek
2015-10-22, 12:50:53 - Piotr Pieleszek
2015-10-21, 10:36:30 - Piotr Pieleszek
2015-10-21, 10:24:24 - Piotr Pieleszek
2015-10-21, 10:02:15 - Piotr Pieleszek
2015-10-21, 09:58:53 - Piotr Pieleszek
2015-10-09, 11:52:09 - Piotr Pieleszek
2015-10-09, 11:47:07 - Piotr Pieleszek
2015-10-09, 11:43:42 - Piotr Pieleszek
2015-10-09, 11:40:01 - Piotr Pieleszek
2015-10-09, 11:34:34 - Piotr Pieleszek
2015-06-29, 13:37:38 - Piotr Pieleszek
2015-06-29, 13:15:31 - Piotr Pieleszek
2015-06-29, 13:11:59 - Piotr Pieleszek
2015-06-29, 13:09:51 - Piotr Pieleszek
2015-06-29, 13:09:02 - Piotr Pieleszek
2015-06-29, 13:06:07 - Piotr Pieleszek
2015-06-29, 12:59:12 - Piotr Pieleszek
2015-06-29, 12:58:23 - Piotr Pieleszek
2015-06-19, 09:45:47 - Piotr Pieleszek
2015-06-18, 11:45:28 - Piotr Pieleszek
2015-06-18, 11:45:19 - Piotr Pieleszek
2015-06-18, 11:10:25 - Piotr Pieleszek
2014-06-05, 13:21:01 - Piotr Pieleszek
2014-06-05, 13:20:49 - Piotr Pieleszek
2014-06-05, 13:20:16 - Piotr Pieleszek
2012-04-23, 13:06:21 - Piotr Pieleszek
2011-12-21, 12:48:37 - Paweł Pacała
2011-06-20, 13:32:14 - System Administrator

Zobacz również artykuły:

1
Zarządzenie Nr 376/2015 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie powołałnia Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Zachodniopomorskim.
cofnij do druku na górę