ZUW Szczecin. Kościoły i związki wyznaniowe
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy obywatelskie - Kościoły i związki wyznaniowe

2012-04-21

Kościoły i związki wyznaniowe

ikonka przypisana do artykułu

• Wydanie potwierdzenia odbioru powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną • wydanie zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną

Art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155 z późn. zm.), art. 4 Konkordatu między Stolicą Apostolska i Rzeczypospolita Polską wraz z art. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

Pisemne powiadomienie:

1) o uzyskaniu przez instytucję kościelną osobowości prawnej (Załącznik nr 1) wraz z załącznikami:

- dekret lub uwierzytelniona kopia dekretu władzy kościelnej powołującej osobę prawną, podpisany przez biskupa diecezjalnego i kanclerza kurii (notariusza) lub wyższego przełożonego zakonnego i sekretarza kurii zakonnej - opatrzone pieczęcią,

- niezbędne dane identyfikacyjne nowej osoby prawnej (Załącznik nr 2);

2) o zmianach dotyczących nazwy i siedziby kościelnej osoby prawnej oraz o zmianie jej granic;

3) o połączeniu, podziale i zniesieniu kościelnej osoby prawnej;

4) o powołaniu i odwołaniu osoby sprawującej funkcje organu osoby prawnej, podając jej imię i nazwisko, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania.


Opłaty

Brak


Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia powiadomienia.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - pokój 17.

 

Komórka odpowiedzialna za załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Spraw Obywatelskich – pokój 14, tel. 91 4303-462, 91 4303-292,
codziennie w godz.  8:00-15:00.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • Wydanie zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną lub  inny związek wyznaniowy, lub/i o sprawowaniu funkcji organu osoby prawnej kościelnej jednostki organizacyjnej  lub związku wyznaniowego

 

Podstawa prawna

Art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155 z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) oraz
w oparciu o art. 217-220 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

 

Wymagane dokumenty

 

- Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej lub/i
  o sprawowaniu funkcji organu osoby prawnej przez instytucję kościelną (Załącznik nr 3),

 

- Dowód wniesionej opłaty skarbowej

 

Opłaty

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

- 17 zł,  w kasie Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1

lub na rachunek bankowy
Bank PKO BP

Nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Z dopiskiem: za wydanie zaświadczenia o osobowości prawnej instytucji kościelnej

 

 


-
bez opłaty

 

w przypadku zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy
ze środków Unii Europejskiej


Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Sekretariat Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - pokój 17.

 

 

Komórka odpowiedzialna za załatwienia sprawy

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Spraw Obywatelskich – pokój 14, tel. 91 4303-462, 91 4303-292, codziennie w godz.  8:00-15:00

  


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-04-21 o godzinie: 22:18:11 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2014-10-23 o godzinie: 13:57:38 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
publikacja treści wykonana dnia: 2014-10-23 o godzinie: 13:57:38 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 4798 razy.
historia wersji:
2014-10-23, 13:57:38 - Joanna Zmudziejewska
2014-10-23, 13:57:11 - Joanna Zmudziejewska
2014-10-21, 15:05:47 - Joanna Zmudziejewska
2014-10-21, 15:04:32 - Joanna Zmudziejewska
2014-10-21, 14:49:45 - Joanna Zmudziejewska
2014-10-21, 14:39:46 - Joanna Zmudziejewska
2014-10-14, 13:55:46 - Joanna Zmudziejewska
2013-04-05, 11:39:44 - Joanna Zmudziejewska
2012-04-21, 22:18:11 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Powiadomienie o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną (zał nr 1)
.doc
22.5 kB
2014-10-21, 14:54:43
2
Podstawowe dane identyfikacyjne instytucji kościelnej ( zał nr 2)
.doc
21 kB
2014-10-21, 14:54:58
3
wniosek o wydanie zaświadczenia o osobowości prawnej instytucji kościelnej( zał.nr 3)
.doc
24 kB
2014-10-23, 14:01:37
cofnij do druku na górę