ZUW Szczecin. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty mandatów karnych kredytowanych nałożonych do dnia 31-12-2015 r.
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Mandaty karne - Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty mandatów karnych kredytowanych nałożonych do dnia 31-12-2015 r.

2012-04-21

Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty mandatów karnych kredytowanych nałożonych do dnia 31-12-2015 r.

ikonka przypisana do artykułu

Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty spłat należności wynikających z grzywien nakładanych w formie mandatów karnych kredytowanych nałożonych do dnia 31-12-2015 r.


UWAGA! Organem właściwym w sprawach ewidencji, windykacji, udzielania ulg, płatności dotyczących mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu - ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 453 19 35.

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy (dot. mandatów nałożonych do 31 grudnia 2015):

Wszczęcie postępowania następuje na wniosek (do pobrania na dole strony).

Wniosek powinien zawierać:

  1. określenie należności której dotyczy,
  2. wskazanie rodzaju ulgi,
  3. propozycję kwot i terminów spłaty zobowiązania w ratach lub odroczonym terminie wraz z uzasadnieniem.

We wniosku należy również podać serię i numer mandatu, datę jego nałożenia oraz wysokość nałożonej grzywny.

W uzasadnieniu wniosku o przyznanie ulgi, z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny oraz w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, należy przywołać okoliczności powodujące brak możliwości jednorazowej spłaty należności, które strona powinna dodatkowo udokumentować.


Przykładowe dokumenty uzupełniające:

Miejsce złożenia dokumentów:

w Szczecinie:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
Wydział Finansów i Budżetu, Oddział Rozstrzygnięć Finansowych i Realizacji Należności,
Sekretariat Wydziału pokój 157 lub pokój 163, w godzinach od 7.30 do 15.30,

mail: fb@szczecin.uw.gov.pl,
tel. 91 430 35 28 lub 91 430 34 93,
fax. 91 430 33 38
,
ul. Wały Chrobrego 4,
70-502 Szczecin.

w Koszalinie

Delegatura Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

ul. Andersa 34,
75-950 Koszalin.  

W kancelarii Urzędu w godzinach: od 7.30 do 15.30,

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie od wydanej decyzji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Ministra Finansów za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

Opłaty:

10 zł opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej - wydanie decyzji (poz.53 wykazu) zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia   16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827) w sprawach dotyczących należności o charakterze administracyjno-prawnym do których stosuje sie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego   (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

Uwagi:

Wszelkie sprawy związane z mandatami karnymi realizowane są w Wydziale Finansów i Budżetu w Oddziale Rozstrzygnięć Finansowych i Realizacji Należności:

 

Podstawa prawna:

Art. 64 ust. 1 w związku z art. 55 i art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)


informacje o artykulewersje artykułu
pozycja wytworzona dnia: 2012-04-21 o godzinie: 20:36:01 przez użytkownika Piotr Pieleszek
ostatnia modyfikacja treści wykonana dnia: 2017-01-10 o godzinie: 11:33:10 przez użytkownika Tomasz Majkowski
publikacja treści wykonana dnia: 2017-01-10 o godzinie: 11:33:10 przez użytkownika Tomasz Majkowski
licznik odwiedzin: pozycję odwiedzono 29642 razy.
historia wersji:
2017-01-10, 11:33:10 - Tomasz Majkowski
2016-09-07, 13:02:11 - Tomasz Majkowski
2016-07-22, 11:58:30 - Tomasz Majkowski
2016-07-18, 15:35:36 - Tomasz Majkowski
2016-07-18, 15:33:01 - Tomasz Majkowski
2016-07-18, 15:31:40 - Tomasz Majkowski
2016-07-18, 15:31:02 - Tomasz Majkowski
2016-07-18, 15:30:38 - Tomasz Majkowski
2016-07-18, 15:26:40 - Tomasz Majkowski
2016-07-18, 15:19:54 - Tomasz Majkowski
2016-03-25, 10:29:00 - Tomasz Majkowski
2016-01-15, 15:07:52 - Piotr Pieleszek
2016-01-15, 14:52:45 - Piotr Pieleszek
2016-01-15, 14:52:17 - Piotr Pieleszek
2016-01-15, 14:51:45 - Piotr Pieleszek
2016-01-15, 14:47:45 - Piotr Pieleszek
2016-01-04, 08:35:08 - Tomasz Majkowski
2015-11-03, 14:19:32 - Tomasz Majkowski
2015-05-27, 15:05:28 - Tomasz Majkowski
2015-01-22, 10:32:43 - Piotr Pieleszek
2014-11-26, 13:14:28 - Piotr Pieleszek
2014-11-26, 13:12:53 - Piotr Pieleszek
2014-11-26, 13:11:27 - Piotr Pieleszek
2014-11-26, 13:09:09 - Piotr Pieleszek
2014-01-02, 14:49:20 - Tomasz Majkowski
2013-03-18, 14:31:21 - Piotr Pieleszek
2013-03-01, 11:28:08 - Tomasz Majkowski
2012-08-21, 14:50:19 - Tomasz Majkowski
2012-04-24, 11:13:03 - Anna Rokosz
2012-04-24, 11:03:16 - Anna Rokosz
2012-04-24, 11:01:44 - Anna Rokosz
2012-04-21, 20:54:14 - Piotr Pieleszek
2012-04-21, 20:36:01 - Piotr Pieleszek

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Oświadczenie o sytuacji materialnej
.doc
55.5 kB
2016-10-12, 13:32:13
2
Wniosek o rozłożenie na raty mandatu nałożonego do 31-12-2015
.doc
43 kB
2017-01-10, 11:42:15
cofnij do druku na górę