ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Prawo
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2016-09-26

Prawo



Uzgadnianie projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy administracji niezespolonej

Projekty aktów podlegających uzgodnieniu z Wojewodą

 

 

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.) organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie są obowiązane do uzgadniania
z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy na podstawie odrębnych przepisów.

 

 

 

Pracownik odpowiedzialny za procedurę uzgadniania:

Kamila Dzierżanowska, pok. 115, tel. 43-03-327.


informacje:
treść opublikowana dnia: 2016-09-26 o godzinie: 14:52:45 przez użytkownika Anna Podgórna

cofnij do druku na górę