ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Adresy i wykazy - Rejestry i ewidencje - Rejestr zbiorów danych osobowych
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2017-01-19

Rejestr zbiorów Danych OsobowychRejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) informujemy, iż:

Administratorem Danych Osobowych klientów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
jest Wojewoda Zachodniopomorski.

Adres siedziby:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Zachodniopomorskiego.
Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw:

- społecznych i służby zdrowia,
- cudzoziemców,
- obywatelskich,
- orderów i odznaczeń,
- budownictwa i zagospodarowania przestrzennego,
- nieruchomości,
- zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
- ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- geodezji.


Prowadzenie rejestru czyni zadość wymogom  art. 36a ust 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182
z póź. zm.). W rejestrze umieszczone są zbiory danych osobowych, które podlegałyby zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi z wyjątkiem przypadków zwolnienia z tego obowiązku na podstawie art. 43 ust 1 ustawy.

 1. Mandaty Karne,
 2. Rejestr kandydatów przekazanych z byłej WSM,
 3. Rejestr wniosków i decyzji pozwolenia na budowę,
 4. Osoby skierowane do zwalczania epidemii,
 5. Podmioty lecznicze,
 6. Rejestr tłumaczy języka migowego,
 7. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa,
 8. Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny ZUW uzupełniony,
 9. System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami,
 10. Świadectwa rekompensacyjne,
 11. Elektroniczna Skrzynka Podawcza,
 12. Wnioski o przeprowadzenie testów kwalifikacyjnych,
 13. Zgłoszenia o rozpoczęciu szkoleń przez ośrodki szkolenia,
 14. Uprawnienia kierowców do kierowania pojazdami,
 15. Ewidencja instruktorów techniki jazdy,
 16. Wnioski o egzamin  i  protokoły egzaminacyjne z egzaminów na instruktorów nauki jazdy,
 17. Ewidencja paszportowa,
 18. SYRIUSZ,
 19. CHRONOS,
 20. Mała Kartoteka Zaproszeń,
 21. Wideorejestrator,
 22. Monitoring wewnętrzny budynku Delegatury ZUW,
 23. Kopie zabezpieczające geodezyjnych baz danych,

informacje:
treść opublikowana dnia: 2017-01-19 o godzinie: 11:15:48 przez użytkownika Dominika Kruszczyńska

cofnij do druku na górę