ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Spółki wodne
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2013-06-21

Spółki wodne
Wojewoda Zachodniopomorski dokonał podziału kwoty dotacji podmiotowych w wysokości ogółem 858 tys. zł, przeznaczonych na działalność statutową spółek wodnych i ich związków, których podstawowym zadaniem jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
 

Udzielanie pomocy spółkom wodnym z budżetu państwa wynika z art. 164 ust. 5 ustawy  Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. z  2012 r. poz. 145).

W ramach wyżej wymienionej kwoty:

·     400 tys. zł przeznaczone zostało na dofinansowanie bieżącej działalności 31 spółek wodnych,

·    258 tys. zł na finansowanie konserwacji rowów szczegółowych znajdujących się na gruntach Skarbu Państwa na terenie powiatów: drawskiego, gryfińskiego, kamieńskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego. Problemy z prawidłowym  utrzymaniem rowów Skarbu Państwa zgłosili starostowie,

·    200 tys. zł na doposażenie w środki trwałe 5 Rejonowych Związków Spółek Wodnych   pomocnych/niezbędnych w wykonywaniu prac konserwacyjnych.

 

Udzielanie pomocy spółkom wodnym z budżetu państwa wynika z art. 164 ust. 5 ustawy  Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. z  2005 r. Nr 239, poz. 2019, zm.). Część spółek korzysta także z pomocy samorządów gminnych, które dostrzegają potrzebę należytej konserwacji urządzeń melioracyjnych szczegółowych, zwłaszcza rowów, przepustów i zaczęły wspierać te jednostki. Środki posiadane przez spółki, głównie pochodzące ze składek członkowskich właścicieli gruntów, są zbyt niskie, dlatego wsparcie ich dotacjami jest niezwykle istotne.

 


informacje:
treść opublikowana dnia: 2013-06-21 o godzinie: 11:42:38 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę