ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Spółki wodne
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2013-01-08

Spółki wodne
W projekcie ustawy budżetowej na 2013 r. dla spółek wodnych naszego województwa, których podstawowym zadaniem jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zaplanowane zostały dotacje podmiotowe w wysokości 250 tys. zł.
Z posiadanych  informacji  wynika, że dodatkowe potrzeby w tym zakresie wynoszą
600 tys. zł.

Ponadto niezbędne środki na konserwacje rowów melioracji szczegółowych na gruntach Skarbu Państwa zgłaszane przez Starostów wynoszą ok. 300 tys. zł/rok.

Z kolei Rejonowe Związki Spółek Wodnych wnioskują o dotacje podmiotowe na doposażenie w środki trwałe i na remonty. W 2012 roku przeznaczono na ten cel kwotę 285 tys. zł.

 

W tej sytuacji, wzorem lat ubiegłych, Wojewoda Zachodniopomorski będzie czynił starania
o pozyskanie dodatkowych środków z rezerwy celowej budżetu państwa. W roku 2012 pozyskano dodatkowo 705 tys. zł, które w całości zostały wykorzystane.

 

W naszym województwie w ostatnim czasie reaktywują działalność lub powstają nowe spółki wodne. Dotacje stanowią ważną formę pomocy państwa dla działalności statutowej spółek wodnych.

Wieloletnie zaniedbania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych powodują zwiększenie kosztów na ich konserwację, ale działanie spółek przynosi szybko widoczne efekty. Stąd tak ważne jest wspieranie tych jednostek.

 

Udzielanie pomocy spółkom wodnym z budżetu państwa wynika z art. 164 ust. 5 ustawy  Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. z  2005 r. Nr 239, poz. 2019, zm.). Część spółek korzysta także z pomocy samorządów gminnych, które dostrzegają potrzebę należytej konserwacji urządzeń melioracyjnych szczegółowych, zwłaszcza rowów, przepustów
i zaczęły wspierać te jednostki. Środki posiadane przez spółki, głównie pochodzące ze składek członkowskich właścicieli gruntów, są zbyt niskie, dlatego wsparcie ich dotacjami jest niezwykle istotne.informacje:
treść opublikowana dnia: 2013-01-08 o godzinie: 13:09:26 przez użytkownika Justyna Pawłowska

cofnij do druku na górę