ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla przedsiębiorców - Spółki wodne
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2016-05-17

Spółki wodne
Wojewoda Zachodniopomorski przystępuje do podziału dotacji podmiotowych w 2016 r. dla spółek wodnych, których podstawowym zadaniem jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. W roku bieżącym nie przewiduje się środków na doposażenie spółek w środki trwałe. Część środków przeznaczonych zostanie na  konserwacje rowów melioracji szczegółowych na gruntach Skarbu Państwa.

Termin składania wniosków o dotacje upływa 01 czerwca 2016 r.

Propozycji podziału dotacji dokonuje Komisja do spraw rozpatrywania wniosków
o udzielenie dotacji podmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności spółek wodnych, których podstawowym zadaniem jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych
powołana zarządzeniem Nr 180/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego
z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Komisja przydzielając środki finansowe opierać się będzie na danych zamieszczonych we wnioskach.


informacje:
treść opublikowana dnia: 2016-05-17 o godzinie: 12:33:03 przez użytkownika Justyna Pawłowska-Zalejska

cofnij do druku na górę