ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - e-Urząd: Doręczanie pism
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2012-09-28

e-Urząd: Doręczanie pismElektroniczna Skrzynka Podawcza Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

 

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na platformie ePUAP


UWAGA:
W celu złożenia wniosku do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego za pośrednictwem platformy ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.


 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na platformie e-Urząd Wojewódzki


UWAGA: W celu złożenia wniosku do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego za pośrednictwem platformy e-Urząd Wojewódzki konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz konta użytkownika.


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:
 

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
 • Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres:


kancelaria_ogolna@szczecin.uw.gov.pl


Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

 • Dostarczenie dokumentów w godzinach 8:00 – 15:00 do Kancelarii Ogólnej mieszczącej się w pokoju nr 78 przy Wałach Chrobrego 4 w Szczecinie na następujących nośnikach danych
- Dyskietka 1,44 MB
- Pamięć masowa USB 1.1,  2.0 lub 3.0
- Płyta CD/DVD

 

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF, XPS, XLS
  • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. 

Wykaz spraw realizowanych elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą ZUW (formularze elektroniczne)

 


informacje:
treść opublikowana dnia: 2012-09-28 o godzinie: 08:48:55 przez użytkownika Paweł Pacała

cofnij do druku na górę