ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Zmiany w podziale terytorialnym województwa
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2015-06-24

Zmiany w podziale terytorialnym województwa
Wnioski w sprawie:

  • tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gmin oraz ustalania ich granic,
  • nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta i ustalania jego granic,
  • ustalania i zmiany nazw gmin oraz siedzib ich władz,
  • tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia powiatów oraz ustalania ich granic,ustalania i zmiany nazw powiatów oraz siedzib ich władz składają rady powiatów lub rady gmin do ministra właściwego do spraw administracji publicznej za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

 

 

Zawartość wniosku oraz wymagane dokumenty, które należy dołączyć określają przepisy:

  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86, poz. 943),
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. Nr 86, poz. 944).

 

Wojewoda, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku, przekazuje go wraz ze swoją opinią ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.

 

 

Termin składania wniosków do ministra

31 marca danego roku.

 

Pracownik odpowiedzialny za załatwianie wniosków

Ewa Muszyńska, pok. 116, tel. 91 43-03-327.


informacje:
treść opublikowana dnia: 2015-06-24 o godzinie: 14:06:58 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę