ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Zmiany w nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2012-04-22

Zmiany w nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych
Wnioski w w/w sprawach organy gmin przedkładają ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego.

 

Udokumentowany wniosek powinien zawierać:

  • uchwałę rady gminy w sprawie wystąpienia o ustalenie, zmianę lub zniesienie urzędowej nazwy, wraz z uzasadnieniem,
  • w przypadku obiektu fizjograficznego – także opinie zarządów województw, na których terenie obiekt się znajduje,
  • omówienie wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami miejscowości, której wniosek dotyczy,
  • opinię starosty powiatu, na którego terenie jest położona miejscowość lub obiekt fizjograficzny, jako właściwego w sprawach geodezji i gospodarki gruntami,
  • mapę topograficzną z zaznaczonymi granicami miejscowości, jej części lub obiektu fizjograficznego, będących przedmiotem wniosku,
    informację o kosztach finansowych proponowanej zmiany.

 

Wojewoda, nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku, przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, dołączając swoją opinię.

 

Termin składania wniosków do ministra: 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić ustalenie, zmiana lub zniesienie urzędowej nazwy.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612).

 


Pracownik odpowiedzialny za przekazywanie wniosków: Ewa Muszyńska, pok. 116, tel. 91 43-03-327.

 


informacje:
treść opublikowana dnia: 2012-04-22 o godzinie: 21:15:35 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę