ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Przedłużenie wizy / Visas / Визы
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2012-12-11

Przedłużenie wizy


 

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

Cudzoziemiec ubiegający się o przedłużenie wizy powinien złożyć w pok. 91 wypełniony w języku polskim wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • Kserokopię dokumentu podróży
 • Potwierdzenie zameldowania
 • 2 aktualne, kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 x 3,5 cm wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobra ostrsć oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchoka gowy do górnej częci barków, tak aby twarz zajmowa 70-80% fotografii: fotografia ma przedstawiać osobe bez nakrycia gowy i okularów z ciemnymi szkami, patrząca na wprost z otwartymi oczami; nieprzesloniętymi wlosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamknietymi ustami.·      
 • Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego
 • Potwierdzenie posiadania środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu
 • Potwierdzenie okolicznosci które są podstawą ubiegania się o przedłużenie wizy
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej
Termin i sposób załatwiania sprawy:

 • Wniosek o przedłużenie wizy należy złożyć podczas legalnego pobytu na terytorium RP, nie później niż na 3 dni przed terminem upływu ważności posiadanej wizy.
 • Przyjmowanie wniosku trwa około 15 minut.
 • W przypadku decyzji pozytywnej, do dokumentu podróży wnioskodawcy wklejana jest wiza. 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

KONTAKT

 • Od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.30, pokój nr 91
 • tel.  91 4303 728
 • faks 91 422 57 12
 • wsoim@szczecin.uw.gov.pl

  

DELEGATURA URZĘDU W KOSZALINIE

Ul. Władysława Andersa 34

70-950 Koszalin         

         -pok.   138 (tel.94 3428396) lub 134 (tel. 94 3428338)

KONTAKT
poniedziałek  w godzinach od 7:45 do 17:45
od wtorku do piatku od 7:45 do 15:00 

 

 Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Opłaty:

OPŁATA SKARBOWA

Opłata za przedłużenie wizy wynosi:

 • dla wizy Schengen- równowartosć 30 euro.
 • dla wizy krajowej - 406 zl

 

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miasta Szczecin lub na rachunek

 

URZĄD MIASTA SZCZECIN

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

BANK PKO S.A. II/O SZCZECIN

49 1240 3927 1111 0010 1283 4883

Wpisując tytuł wpłaty: „za przedłużenie wizy”

 

PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁATY

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach /Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm/
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie wiz dla cudzoziemców /Dz. U. Nr 151, poz. 1015/
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635/informacje:
treść opublikowana dnia: 2012-12-11 o godzinie: 11:46:13 przez użytkownika Joanna Zmudziejewska

cofnij do druku na górę