ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu - Przedłużenie wizy / Visas / Визы
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2014-04-07

Przedłużenie wizy
Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

 

Cudzoziemiec ubiegający się o przedłużenie wizy powinien złożyć w pok. 92 wypełniony w języku polskim wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • Kserokopię dokumentu podróży,
 • Potwierdzenie zameldowania,
 • 2 aktualne, kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 x 3,5 cm wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobra ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmować 70-80% fotografii: fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami; nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,   
 • Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego,
 • Potwierdzenie posiadania środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu,
 • Potwierdzenie okoliczności które są podstawą ubiegania się o przedłużenie wizy,
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.Termin i sposób załatwiania sprawy:

 • Wniosek o przedłużenie wizy należy złożyć podczas legalnego pobytu na terytorium RP, nie później niż na 3 dni przed terminem upływu ważności posiadanej wizy.
 • Przyjmowanie wniosku trwa około 15 minut.
 • W przypadku decyzji pozytywnej, do dokumentu podróży wnioskodawcy wklejana jest wiza. 

Miejsce złożenia dokumentów – jednostka odpowiedzialna:

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

Godziny przyjęć:
poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.30,
od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,

pokój nr 92,
tel.  91 4303 728,
faks 91 422 57 12
wsoim@szczecin.uw.gov.pl

  

DELEGATURA URZĘDU W KOSZALINIE

 

Ul. Władysława Andersa 34

70-950 Koszalin  

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek w godzinach od 7:45 do 17:45

od wtorku do piątku od 7:45 do 15:00 

        

pok. 138, tel.94 342 83 96

lub pok. 134, tel. 94 342 83 38

faks 94 342 36 37

wsoim@szczecin.uw.gov.pl 


 

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.Opłaty:


Opłata za przedłużenie wizy wynosi:

 • dla wizy Schengen – równowartość 30 euro.
 • dla wizy krajowej - 406 zł.

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miasta Szczecin lub na rachunek:

 

URZĄD MIASTA SZCZECIN

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Wpisując tytuł wpłaty: „za przedłużenie wizy” 


Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach /Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm/
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie wiz dla cudzoziemców /Dz. U. Nr 151, poz. 1015/
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635/

 

PODSTAWA PRAWNA WNOSZENIA OPŁATY

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

 


informacje:
treść opublikowana dnia: 2014-04-07 o godzinie: 13:36:33 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę