ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Wydawanie rozstrzygnięć dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2012-04-24

Wydawanie rozstrzygnięć dot. zbycia nieruchomości Skarbu Państwa

 

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy


Wymagane dokumenty:

  • Wniosek wraz z uzasadnieniem,
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
  • wypis z Księgi Wieczystej (jeżeli nieruchomość ma urządzoną KW),
  • uchwała Rady Gminy/Powiatu dot. bonifikat (jeżeli dot. wyrażenia zgody na bonifikatę)
  • projekt umowy dzierżawy (jeżeli dot. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości)
  • mapa ewidencyjna nieruchomości
  • inne (w oparciu o konkretne przepisy cyt. Ustawy)

 

Pozostałe wymogi: brak

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 35 kpa: bez zbędnej zwłoki,

  • sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca,
  • sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Miejsce złożenia dokumentów: - jednostka odpowiedzialna

ZUW w Szczecinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami

ZUW w Szczecinie Delegatura w Koszalinie 

 

Tryb odwoławczy: brak


Opłaty: brak


Uwagi:

Wymagany wniosek starosty, który na mocy art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) jest organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami

Podstawa prawna:

art. 23 ust 1 pkt. 7, art. 13 ust. 2 i 2a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.)

 

GN.II.0133-01/2011 [JD]


informacje:
treść opublikowana dnia: 2012-04-24 o godzinie: 12:59:50 przez użytkownika Piotr Pieleszek

cofnij do druku na górę