ZUW Szczecin
Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Wydawanie rozstrzygnięć dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Zarchiwizowana wersja publikowanej treści z dnia: 2015-05-27

Wydawanie rozstrzygnięć dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
Podstawa prawna:
art. 23 ust 1 pkt. 7, art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.)

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy

Wymagane dokumenty:

  • wniosek wraz z uzasadnieniem,
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
  • wypis z Księgi Wieczystej (jeżeli nieruchomość ma urządzoną KW),
  • uchwała Rady Gminy/Powiatu dot. bonifikat (jeżeli dot. wyrażenia zgody na bonifikatę),
  • projekt umowy dzierżawy (jeżeli dot. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości),
  • mapa ewidencyjna nieruchomości,
  • inne (w oparciu o konkretne przepisy cyt. Ustawy)

 

Pozostałe wymogi: brak


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 kpa: bez zbędnej zwłoki,
       • sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca,
       • sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce złożenia dokumentów: - jednostka odpowiedzialna
ZUW w Szczecinie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ZUW w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Tryb odwoławczy: brak

Opłaty: brak

Uwagi:
Wymagany wniosek starosty, który na mocy art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) jest organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami


informacje:
treść opublikowana dnia: 2015-05-27 o godzinie: 13:45:03 przez użytkownika Marta Budnik

cofnij do druku na górę